Menu

Er komt een registratietool voor niet toepassen van telewerk

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Sinds eind vorig jaar is telewerk in principe in alle ondernemingen verplicht. Er is een uitzondering voorzien wanneer dit onmogelijk is door de aard van de functie of wegens de continuïteit van de werkzaamheden in de onderneming. Dit is nagenoeg in alle sierteelt- en groenvoorzienings-
bedrijven het geval.

 

 

Als telewerk niet kan worden toegepast, moeten in elk geval de regels inzake social distancing worden nageleefd, alsook alle geldende veiligheidsvoorschriften. Bovendien moet de werkgever aan elke werknemer waarvoor telewerk niet kan worden toegepast een attest bezorgen dat de noodzaak van zijn of haar aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. Dit attest vind je hier.

Download hier het attest tewerkstelling

 

Nieuwe verplichting vanaf 6 april

Het Overlegcomité heeft op 24 maart beslist dat het toezicht op de naleving van het telewerk moet versterkt worden. Alle ondernemingen moeten vanaf april maandelijks een aantal gegevens overmaken aan de RSZ:

  • Het aantal personen dat werkzaam is in de onderneming. Dit heeft ook betrekking op seizoenwerknemers en uitzendkrachten, die in het totaal aantal moeten worden opgenomen. Wanneer er in de onderneming meerdere vestigingsplaatsen zijn, moet dit aantal per vestiging meegedeeld worden;
  • Het aantal personen dat werkzaam is in de onderneming die een functie uitoefenen waarvoor telewerk niet kan. Ook hier worden seizoenwerknemers meegeteld. Dit aantal wordt meegedeeld per vestiging.

Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet worden ingediend uiterlijk op de zesde werkdag van de maand. Voor april is dit al uiterlijk op dinsdag 6 april! Voor mei wordt dit uiterlijk op donderdag 6 mei en voor juni uiterlijk op zondag 6 juni.

De aangifte moet gebeuren via de website van de RSZ. Als werkgever kan je je aanmelden op de portaalsite van de RSZ. Daar kan je het aangifteformulier telewerk downloaden en invullen.

Bij de aangifte wordt ook gevraagd om je contactgegevens te vermelden, waar de overheid je kan bereiken voor meer informatie. Je krijgt na de aangifte een ontvangstbevestiging.

AVBS en Boerenbond betreuren dat er opnieuw een administratieve verplichting bijkomt voor de werkgevers. Er bestaat reeds een individueel attest bij telewerk en nu komt deze maandelijkse collectieve aangifte er nog bovenop. Vlaams minister van Werk Crevits was hier niet bij betrokken en ook zij betreurt de bijkomende administratie voor sectoren waar telewerk nagenoeg onmogelijk is.

De eerste aangifte heeft betrekking op de maand april en moet uiterlijk op dinsdag 6 april aan de RSZ worden overgemaakt.

Heb je nog vragen?