Menu

Terug naar Actualiteit >EU importverbod op 39 houtige planten – graag uw reactie

Alle regio's

Tot 15 augustus loopt er een publieke internetconsultatie over een voorstel van de Europese Commissie om per 14 december 2019 een importverbod af te kondigen voor 39 houtige planten (geslachten). Belanghebbenden, dus ook jullie als bedrijfsleider, hebben tot 15 augustus de tijd om op het voorstel te reageren via deze link.

De Europese Commissie heeft op 18 juli 2018 een lijst met 39 houtige plantengenera gepresenteerd. Als het voorstel van de Europese Commissie niet gewijzigd wordt, zal het importverbod voor al deze 39 planten gelden. In het voorstel wordt import van vruchten of bladmateriaal niet verboden. Op de lijst staan onder meer Acer, Ficus, Taxus, Cycas, Ligustrum, Lonicera, Jasminum. De volledige lijst vind je hier.  

AVBS heeft mee bijgedragen aan een reactie namens de koepelorganisaties AIPH en COPA maar hoe meer reacties er binnenkomen bij de Europese Commissie, hoe groter het draagvlak van de ingediende reacties. AVBS is blij dat een degelijke wetenschappelijke onderbouwing mee in de wetgeving kan komen om risico’s te voorkomen. AVBS vraagt ook dat de Europese Commissie zich bewust moet zijn van de economische voordelen van de handel in bloemen en planten, en dat deze wetgeving dit niet mag bemoeilijken.  

We zijn er ons van bewust dat we steeds meer in een geglobaliseerde wereld werken en leven, en dat daar voor siertelers ook risico’s bijkomen op het vlak van ziekten en plagen. In die zin is het goed dat we deze onder controle houden. Gevolgen van klimaatverandering en toenemende verplaatsingen van mensen en goederen over de ganse wereld zijn grote uitdagingen om de verspreiding van ziekten en plagen onder controle te houden. AVBS vraagt dat bij het beoordelen van de risico’s en het vaststellen van maatregelen om deze aan te pakken, relevante economische factoren in aanmerking moeten genomen worden. Dit kan gaan over productieverlies bij binnenkomst, of door vestiging of verspreiding van een ziekte of een plaag. Fytosanitaire risico's moeten nauwlettend worden gevolgd en indien nodig moet invoer die niet voldoet aan de Europese wetgeving worden beperkt of zelfs worden verboden. In dit opzicht moet de lijst, naast de risicobeoordelingen, gebaseerd zijn op het bekende aantal onderscheppingen.  

Ten slotte moeten effectievere en gestandaardiseerde procedures bij grenscontroleposten ervoor zorgen dat eventuele beperkingen tijdig en met minimale handelsbeperkingen worden voltooid. Er is duidelijker begeleiding nodig voor exploitanten die bij nieuwe handel betrokken zijn, om aan te geven waar beperkingen nodig kunnen zijn, hoe het risico moet worden beperkt en onnodige vertragingen kunnen worden voorkomen. Specifieke genera zoals Ficus, Cycas, Ligustrum, Lonicera, Jasminum en Acer worden al vele jaren lang geïmporteerd zonder noemenswaardige problemen. De EFSA, de Europese Commissie en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat er geen onnodig gerechtvaardigde vertragingen optreden in de risicobeoordelingen die handelsverstoringen kunnen veroorzaken. AVBS benadrukt ook aan de Europese Commissie dat er consistentie moet zijn tussen de verschillende wetgevingen, en hier meer specifiek deze over de invasieve uitheemse planten.