Menu

Europese maatregelen brengen geen soelaas voor sierteelt

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De Europese Commissie kondigde woensdag een aantal maatregelen aan om enkele door corona zwaar getroffen subsectoren van de land- en tuinbouw te steunen. Naast de aardappelsector lijkt ook de sierteeltsector hierbij quasi volledig vergeten. Onaanvaardbaar voor AVBS en Boerenbond.

 

De aangekondigde Europese maatregelen voorzien steun voor opslag van zuivel en rundvleesproducten. Steun voor de aardappel en sierteeltsector ontbreekt, ook al worden deze zeer sterk en acuut getroffen door de crisis.

De Europese Commissie werkt naast de opslagsteun voor zuivel en rundvlees aan een ontwerp dat ook de sierteeltsector zou toelaten om tijdelijk uitzonderingen op de algemene concurrentieregels te bekomen. Die uitzondering zou erin bestaan de sector toe te laten algemeen geldende afspraken te maken over het uit de markt halen van product, weggeefacties, gemeenschappelijke promotie en het plannen van de productie gedurende een periode van zes maanden na het van kracht worden van deze regelgeving.

Voor AVBS en Boerenbond zijn dit soort maatregelen ruim onvoldoende, ook al omdat ze in de eerste plaats gericht zijn op erkende (verenigingen van) producentenorganisaties, die amper bestaan, zeker niet voor de sierteelt in ons land.  Ook staat er geen financiering tegenover. Eerder liet Europees Commissaris voor Landbouw Wojciechowski al weten dat hij geen middelen ter beschikking ziet om uitzonderlijke steun toe te kennen in de land- en tuinbouw.

AVBS en Boerenbond blijven er op hameren dat er wél extra Europese middelen moeten komen voor een specifiek noodfonds voor de land- en tuinbouw, dat ook in de sierteelt ingezet kan worden. Dat noodfonds moet cashflow op de getroffen bedrijven genereren en de liquiditeitspositie van deze bedrijven versterken. “De Commissie kan de verantwoordelijkheid hiervoor niet louter op de lidstaten of sectoren afschuiven. Er zijn hiervoor extra Europese budgetten nodig en Europa moet mee zijn verantwoordelijkheid nemen als behoeder van de ééngemaakte markt en beheerder van het landbouwbeleid”, aldus Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker.

Vooral voor de in de Commissie voorstellen vergeten sectoren sierteelt en aardappelen is nu perspectief nodig. Als er gewacht wordt, dreigt het ‘too little, too late’ te zullen blijken.  AVBS en Boerenbond zullen zelf, maar ook via de Europese koepel COPA druk blijven zetten voor extra maatregelen.