Menu

Europese sierteelthandel trekt aan Europese noodbel

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

De vereniging voor de Europese sierteelthandel Union Fleurs vraagt dat Europa de sierteelt helpt op kort en lange termijn. Ze wijst hiervoor op het grote economische belang van de sector.

De sierteeltsector is binnen de land- en tuinbouw ontegensprekelijk het zwaarst getroffen door de coronacrisis. De vraag en consumptie van bloemen en planten viel overal zeer sterk terug. “Het domino-effect heeft de hele sector op de rand van de afgrond gebracht. De natuurlijke plantcyclus kan niet gepauzeerd worden tijdens de duur van de crisis, want onvermijdbaar leidt tot vernietiging van stocks op een massieve schaal in heel Europa en daarbuiten”, aldus Union Fleurs.

Volgens de vereniging is er op korte termijn financiële noodsteun nodig, om telers en de keten te compenseren in het dramatisch verlies van inkomsten, voorraden,  en economische activiteit, zeker met de huidige druk op liquiditeit. Tezelfdertijd wil de sector dat de Europese Commissie en de lidstaten ook op middellange en lange termijn strategieën ontwikkelen om de leefbaarheid en herstart van de sierteeltsector na de crisis te garanderen. “Het overleven van de hele Europese sierteeltsector, met alle daaraan gerelateerde economische activiteit staat op het spel”, aldus Union Fleurs.

De Europese sierteeltsector in cijfers

De totale productiewaarde van de Europese sierteeltsector bedraagt 20 miljard euro.  Dat is 44% van de wereldwijde productie. De sector is goed voor 335.000 voltijdse jobs, met nog eens 427.000 jobs in de aanverwante groothandel en retail. De totale consumptiewaarde bedraagt 48 miljard euro, wat groter is dan bijvoorbeeld de gehele biologische landbouw in Europa.

De sector heeft zelden steun gehad vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en is puur marktgericht en zeer competitief. De toelevering is erg gemondialiseerd, met een centrale rol voor Europa. De Europese handelsbalans in sierteeltproducten is sedert 2002 altijd positief geweest. Ontwikkelingslanden in Afrika (Kenia, Ethiopië) en Zuid-Amerika (Colombia, Ecuador) spelen een belangrijke rol voor de sector van de snijbloemen, wat hen veel socio-economische voordelen en werkgelegenheid oplevert.

De eerste zorg van AVBS is uiteraard dat producenten geholpen worden via een noodfonds, maar AVBS onderhoudt ook contacten met de handel, zodat de sierteeltketen ook in België snel kan herstarten.