Menu

Exportcoördinator Sierteelt binnen VLAM

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

In zijn programma 2017 wil VLAM meer inzetten op de exportpromotie. De sector zet hiervoor meer middelen in. In het verleden lag de focus op de kernlanden Duitsland en Frankrijk. Deze blijven behouden maar er wordt ook meer gefocust op toegang naar andere markten. Hiervoor stelde VLAM ondermeer een exportcoördinator aan.

VLAM wil de huidige markten blijvend onderhouden en neemt dan ook opnieuw deel aan de belangrijkste internationale vakbeurzen zoals IPM Essen en Salon du Végétal in juni in Nantes. Bijkomend wordt ook ingezet op een meer systematische aanpak van de communicatie naar Europese professionals, zowel online als via internationale vakbladen. Het doel is om in de toekomst meer aandacht te gaan besteden aan andere (voornamelijk Europese) markten. In eerste instantie staat het Verenigd Koninkrijk op het programma met een aanwezigheid op de vabkeurs GLEE gekoppeld aan een prospectieve actie. Daarnaast wordt ook verder gefocust op de Oost-Europese markten.

Nieuwe exportcoördinator

Buiten Europa heeft de sierteeltsector op een aantal potentiële afzetmarkten af te rekenen met een probleem van markttoegang. De sectorgroep sierteelt besliste daarom om middelen vrij te maken voor de aanstelling van een exportcoördinator die ingeschakeld zal worden om de contacten met de betrokken organisaties en instanties te faciliteren.

Sinds begin 2017 is Jarinda Viaene de exportcoördinator sierteelt binnen VLAM. Jarinda is bio-ingenieur van opleiding en zal halftijds ingeschakeld worden als exportcoördinator voor de sierteeltsector bij VLAM. Verder werkt zij halftijds als onderzoeker op het PCS in Destelbergen.

Zij maakte al kennis met een groot aantal exportbedrijven tijdens de vakbeurs IPM eind januari en onderstreept dat het multidisciplinair samenwerken een van de voorwaarden zal zijn tot het succes van haar nieuwe functie. Zij refereert hierbij naar haar vroegere onderzoekswerk naar het valoriseren van organische reststromen uit de land- en tuinbouw. Ook hier was samenwerking met heel wat relevante stakeholders van groot belang voor het welslagen van het project.

Haar eerste coördinerende opdrachten zullen zich focussen op de export naar derde landen (buiten EU) en zij wil hierbij als coördinator fungeren tussen sectorfederaties, VLAM, FAVV, FIT, Buitenlandse zaken en onderzoeksinstellingen voor fytosanitaire aangelegenheden.

Er zijn twee belangrijke opdrachten:

  • Bestaande markten open houden met als taken ondermeer het communiceren van veranderende wetgeving en pro-actief optreden bij politieke veranderingen, denk aan Brexit en het nieuwe bewind in de USA.

  • Nieuwe markten opvolgen en helpen openen. VLAM zoekt samen met bedrijven, sectororganisaties en instanties zoals  FIT, FAVV en de ambassades naar potentiële bestemmingen waarbij marktmogelijkheden en importvoorwaarden onderzocht en opgevolgd worden. Ook de coördinatie van aanvraagdossiers zal tot haar takenpakket behoren.

Om dit te kunnen verwezenlijken is het van groot belang om voldoende feedback vanuit de sector en de bedrijven te mogen krijgen. Jarinda onderstreept dat zij samen met de bedrijven tot een oplossingsgericht klimaat voor de export van sierteeltproducten wil komen.

Contact

Jarinda Viaene
Exportcoördinator Sierteelt

T 02 552 80 68 | www.vlam.be | jarinda.viaene@vlam.be

VLAM vzw | Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing | BE 0454 423 323
Koning Albert II-laan 35 bus 50  | 1030 Brussel

Beschrijving: Beschrijving: fb  Beschrijving: Beschrijving: twitter  Beschrijving: Beschrijving: Pint

Beschrijving: Beschrijving: VLAM