Menu

Financiële maatregelen om de economie te ondersteunen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De coronacrisis zet een enorme druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Velen onder hen dreigen namelijk hun job te verliezen of hebben een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen echter doorlopen. 

 

 

 

Samen met minister Alexander De Croo heeft Febelfin de praktische details van het betalingsuitstel in 2 charters gegoten: één voor hypothecair krediet en één voor het ondernemingskrediet.

Het charter somt op: 

 • Wat betalingsuitstel exact inhoudt; 
 • Wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen; 
 • Voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden; 
 • Wanneer betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen. 

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij 

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel. 

Wat? 

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd. 

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn/haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien. 

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel. 

Wie? 

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen: 

 • De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:  
 • De omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen; 
 • Er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; 
 • De overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming. 
 • De onderneming is vast gevestigd in België. 
 • De onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020. 
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
 • Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen. 

Welke kredieten? 

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten: 

 • Kredieten met een vast aflossingsplan 
 • Kaskredieten 
 • Vaste voorschotten 

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming/organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden. 

Wanneer? 

 • Ondernemingen die nog geen betalingsuitstel hebben gevraagd, kunnen uiterlijk op 20 september 2020 een betalingsuitstel vragen tot en met 31 december 2020.
 • Ondernemingen die al een betalingsuitstel kregen en dit willen verlengen, kunnen uiterlijk op 20 september hun betalingsuitstel verlengen tot en met 31 december 2020.Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. 
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen. 
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer. 

Informatie over het charter hypothecaire kredieten vind je eveneens op de site van Febelfin:
www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet