Menu

Flitscontroles in de maand juni

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021, wordt er in de maand juni een nationale flitscontrole georganiseerd in de groene sectoren (landbouw, tuinbouw en groenvoorziening). Die krijgt dit jaar ook een Europese dimensie – waarbij de nadruk ligt op op zwartwerk, verblijfs- en arbeidsvergunningen en de van toepassing zijnde COVID19 – maatregelen.

 

Europese actie

De European Labour Authority (ELA) voert in 2021 een campagne inzake de seizoenarbeid. Hierbij legt men specifiek de focus op de agri-food sector. Deze actie is te vergelijken met de  actie “#EU4FairWork” van 2020. In dit kader heeft ELA aan alle lidstaten gevraagd om in de periode juni – september specifieke controles in deze sector te organiseren. De focus zal voornamelijk gelegd worden op zwartwerk, verblijfs- en arbeidsvergunningen en de van toepassing zijnde COVID19-maatregelen.

Zoals het past in een nationale flitscontrole wordt de nadruk voornamelijk gelegd op ‘coaching en preventie’. Toch zullen de zwaarwichtige inbreuken effectief gesanctioneerd worden. Bijkomende informatie met betrekking tot deze ELA-campagne kan je vinden op ela.europa.eu.

Bereid je voor

De Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (SIOD) ontwikkelde een algemene checklist voor de werkgevers in de groene sectoren, waarmee je jezelf kan evalueren. Gebruik ze om je maximaal voor te bereiden op een bezoek van de sociaal inspecteur.

Tijdens de flitscontrole in de groene sectoren zullen de sociaal inspecteurs blijvend aandacht besteden aan de COVID-maatregelen. SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist COVID-19 opgemaakt.

De checklists en de aankondiging van de filtscontrole zijn terug te vinden op de website van SIOD.