Menu

Forfaitaire terugbetaling COVID-19-testen door Sociaal Fonds

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Wij hebben de voorbije weken een regeling uitgewerkt in verband met de terugbetaling van de Covid-testen die zijn uitgevoerd voor het seizoenpersoneel dat in de tuinbouw wordt tewerkgesteld.

 

 

 

 

Het is zo dat de verplichte ziekteverzekering alleen maar onder bepaalde voorwaarden de testen en laste neemt. We hebben daarnaast ook een bijkomende regeling uitgewerkt waarbij er een tussenkomst is van het Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf in die gevallen waar de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt.

 De ziekteverzekering komt tussen als :

 •  de seizoenwerknemer komt uit een rode of oranje zone;
 • er een dimona-aangifte is gebeurd voor een dag die zich situeert vóór de dag waarop de covid–test is afgenomen of uiterlijk op die dag.

Voorafgaande bemerking: het is belangrijk dat de leden Boerenbond/AVBS die aangesloten zijn bij het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond – FGBB  onmiddellijk bij de start van de prestaties van de seizoenwerknemer, het inschrijvingsformulier van CM Limburg invullen (eerste jaar) of de werknemer melden bij CM Limburg (vanaf het tweede jaar van tewerkstelling) .

Belangrijke bemerking: de werkgever betaalt zelf eerst de factuur voor de afname van de Covid-testen alsook het honorarium voor de verstrekte medische prestatie en kan nadien de originele bewijsstukken overmaken met de bedoeling een terugbetaling te bekomen.

Het is belangrijk om ten allen tijde de originele documenten over te maken met het oog op de terugbetaling.

Er  kunnen zich drie situaties voordoen  :     

1. voorwaarden RIZIV voldaan en lid FGBB

De volgende voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn:

 • De seizoenarbeider komt uit een oranje of een rood gebied,
 • Er is een dimona aangifte gebeurd voor een dag die zich situeert voor de dag waarop de covid-test is afgenomen of uiterlijk op die dag,
 • De werkgever is lid Boerenbond/Avbs,
 • De werkgever is aangesloten bij FGBB,
 • De werkgever heeft  een factuur ontvangen in verband met de afname van de covid-test voor de betrokken seizoenarbeider.

In dit geval kan de werkgever het origineel getuigschrift voor de verstrekte hulp en de originele factuur bezorgen aan CM-Limburg.

Adres CM LIMBURG: Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt.

Wanneer de werknemer valt onder de wettelijke verzekering, komt die tussen. Valt de seizoenarbeider NIET onder de wettelijke verzekering, dan worden de bewijsstukken niet bezorgd aan FGBB maar aan het Sociaal Fonds Tuinbouw. Dit wordt opgevolgd door CM-Limburg.

2. voorwaarden RIZIV voldaan en geen lid FGBB

De volgende voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn:

 • De seizoenarbeider komt uit een oranje of een rood gebied,
 • Er is een dimona aangifte gebeurd voor een dag die zich situeert VOOR de dag waarop de  covid- test is afgenomen of uiterlijk op die dag,
 • De werkgever is  al dan niet lid van BB/ AVBS ,
 • De werkgever is niet aangesloten bij FGBB,
 • De werkgever heeft een factuur ontvangen  in verband met de afname van de covid-testen voor de betrokken seizoenarbeiders.

In principe valt deze seizoenarbeider onder de  tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. In dit geval moet de werkgever (die NIET aangesloten is bij FGBB) contact opnemen met de mutualiteit waarbij de seizoenarbeider aangesloten is. In het geval de wettelijke verzekering niet zou tussenkomen, kan men het origineel getuigschrift voor de verstrekte hulp en de originele  factuur overmaken aan het Sociaal Fonds Tuinbouw.  

Het adres: Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf, Diestsevest 32, 6de verdieping, 3000 LEUVEN

In deze situatie moet ook duidelijk WORDEN TOEGEVOEGD dat de mutualiteit waarbij de werknemer is aangesloten is, niet tussenkomt en ook om welke reden.

3. voorwaarden RIZIV NIET voldaan

De volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • De seizoenarbeider komt uit een groene zone, OF
 • De seizoenarbeider komt uit een oranje of een rode zone, maar er is geen dimona-aangifte gebeurd voor een dag die zich situeert vóór de dag dat er een Covid-test is afgenomen of uiterlijk voor die dag,
 • De werkgever heef een factuur ontvangen  in verband met de afname van de covid-test voor de betrokken seizoenarbeider.

In dit geval kan de werkgever het origineel getuigschrift voor de verstrekte hulp en de originele factuur bezorgen aan het Sociaal Fonds Tuinbouw.

Adres :Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf, Diestsevest 32, 6de verdieping, 3000 Leuven 

Tussenkomst Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf 

 Het Sociaal Fonds komt tussen a rato van 70 euro per test  (voor de afname van de test inclusief de medische prestatie)

Het Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf zal deze communicatie ook verspreiden bij alle tuinders.

 

Hier vind je het aanvraagformulier om de terugbetaling te kunnen bekomen.

 

Kort samengevat: