Technopool onderzoek - Emmy en Ellen - droogtetolerante sierplanten - foto Patrick Dieleman

Gedrongen droogtetolerante sierplanten veredelen

4 maart 2024
Hoe kunnen we de bacterie die 'gekke wortels' veroorzaakt, inzetten om sierplanten te telen met minder groeiremmers?