Menu

Terug naar Actualiteit >Geef feedback over Becert

Alle regio's

Becert is het elektronisch platform van het FAVV waarop online exportcertificaten aangevraagd en afgeleverd kunnen worden. Het doel is hiermee administratief te vereenvoudigen, de traceerbaarheid te vergroten en fraude tegen te gaan. Becert wil nu feedback van gebruikers.

Het Becert-team zoekt operatoren die willen meewerken aan het verbeteren van de applicatie. Er is een mogelijkheid tot interview met onze usability experten (duurtijd: 1 uur) en/of het deelnemen aan een testgroep. Die groep test voorgestelde nieuwe schermen en geeft er feedback over.

Het interview kan doorgaan bij de operator zelf of op het hoofdbestuur te Brussel. Tijdens dit interview met de experten zal er gepeild worden naar persoonlijke ervaringen met de applicatie en wat het Becert-team kan doen om het proces van certificaataanvragen te vergemakkelijken/verduidelijken.

Geïnteresseerde operatoren kunnen zich tot eind deze maand melden via becert@favv-afsca.be.