Menu

Geen voorkeursbehandeling (meer) voor schadedossiers

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Siertelers ervaren erg lange wachttijden voor de behandeling van hun schadedossier bij het rampenfonds. Voor een deel van de dossiers uit 2018 ligt de verklaring in de voorkeursbehandeling van andere dossiers. Maar ook de complexiteit van de dossiers zorg(d)en voor een langere behandeling.

 

 

Situering behandeling rampendossiers 2017

Voor de rampen van 2017 geeft de betrokken administratie toe dat ze de sierteeltdossiers niet als eerste heeft behandeld. Als oorzaken hiervan worden gegeven de complexiteit van dossiers en de veel langere behandeltermijn van deze dossiers in vergelijking met de niet-sierteeltdossiers. Ook moest de administratie veel meer op maat werken en bijkomende informatie opvragen. Volgens het gangbare systeem zouden er immers weinig in aanmerking gekomen zijn voor schadevergoeding. Tot slot speelde de beschikbaarheid van personeel een rol.

Stand van zaken schadedossiers 2017

Momenteel zijn de dossiers van 2017 behandeld en is er nog slechts één teler die zijn eerste notificatie nog moet ontvangen. De administratie heeft in de behandeling bijkomende informatie opgevraagd zoals plantsoorten en betrokken hoeveelheden, facturen (voor de gangbare prijzen) en plantingsdichtheden.

Daarnaast loopt nog de behandeling van enkele bezwaren. De betalingen van de dossiers gebeuren in functie van de beschikbaarheid van de budgetten, net zoals voor de andere landbouwsectoren).

Situering behandeling rampendossiers 2018

In beginsel werd voor de ramp van 2018 beslist om dossiers die volledig waren te behandelen volgens indieningsdatum. Na overleg met het kabinet en de landbouwsector heeft de administratie een tijd lang voorrang gegeven aan fruitteeltdossiers. Reden hiervoor waren de moeilijke omstandigheden in deze sector.

Dit leidde tot protest bij landbouwers uit andere sectoren en ook bij siertelers. Voor de afhandeling van de rest van de dossiers voor 2018 zullen de dossiers opnieuw behandeld worden volgens de datum van indiening.

Stand van zaken schadedossiers 2018

In de komende weken zal voor de sierteeltdossiers de nodige bijkomende informatie worden opgevraagd. Hoe vlugger de teler de gevraagde informatie geeft, hoe vlugger het dossier zal kunnen afgehandeld worden. Voor 2018 zullen plantingsdichtheden niet meer opgevraagd worden. Wel moet – zoals voor 2017 – een aangeleverd Excel-bestand ingevuld worden met de betrokken soorten, en de (beschadigde) hoeveelheden. Facturen uit 2017 geven een richting over de prijs.

Naast algemene afspraken met de overheid over de gegevens die moeten aangeleverd worden heeft AVBS ook verschillende leden bijgestaan in hun procedure bij het rampenfonds. AVBS blijft aandringen op een zo snel mogelijke behandeling van de dossiers.