Filip en Erik

In gesprek met de voorzitters

18 januari 2023
Dagvoorzitter Guido Thys ging in gesprek met de uittredende en nieuwe voorzitter van AVBS, Filip Goossens en Erik Boterdaele.

Terugblik op tien jaar 

“Ik ben eigenlijk het voorzitterschap ingerold”, vertelt Filip. “Voor een jongere was het evident om lid te worden van de lokale bloemistengilde.” Filip herinnert zich nog het lokaal niveau waarop het gildeleven zich toen afspeelde. Zeker in sierteeltkernen was dat bijna op het niveau van de parochie. Ondertussen is dat fel veranderd. "Er waren meerdere fusies nodig, opdat de gilde haar syndicale rol zou kunnen blijven spelen". Vanuit die gilden werd Filip na een tijdje afgevaardigd naar de toenmalige Raad van Afgevaardigden en zo verder naar het Beperkt Bestuur van het Verbond van Bloemisten en later naar het Presidium. "Bij de bestuursverkiezingen van 2012 werd er voor het voorzitterschap naar Leon Peters en naar mij gekeken. Uiteindelijk hebben we het samen gedaan en werd ik algemeen voorzitter en Leon vertegenwoordigde AVBS in het Hoofdbestuur van Boerenbond.” 

 

"Door samen eens de andere zijde te bekijken, kom je vaak makkelijker tot een oplossing", Filip Goossens

Filip heeft de rol van voorzitter geleidelijk ingevuld en zijn eigen accenten gelegd. Terugkijkend verwoordt hij het als volgt: “De eerste taak is de ondernemingsruimte van leden vrijwaren en verbreden. Maar tegelijk moeten we ook maatschappelijk verantwoord en duurzaam bezig zijn.” In die tien jaar zag hij de druk vanuit de maatschappij op die laatste twee steeds meer verhogen. “Denk bijvoorbeeld aan milieuvergunning/omgevingsvergunning, emissienormen, gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten,… Ik denk dat we vandaag proactief moeten werken, willen we nog gehoord worden. Zie bijvoorbeeld hoe we samen met Boerenbond het MAP en PAS aanpakken. De rol van een voorzitter kan je vergelijken met die van een parlementsvoorzitter. Je laat iedereen zijn gedacht zeggen. Daarnaast vang je ook op wat buiten de vergadering gezegd wordt en je zorgt ervoor dat de ‘regering’ (onze consulenten) met onze input aan de slag gaat.” Op de vraag van Thys of daarbij vaak standpunten botsten, reageert Filip dat dit dik meeviel. Maar uiteraard was het af en toe nodig om buiten de vergadering met enkele mensen te spreken om te zoeken naar een gemeenschappelijk standpunt. Filip herinnert zich nog goed de discussies bij het sluiten van de bloemenzaken en tuincentra, ten gevolge van de coronamaatregelen en ook de opluchting toen ze weer open mochten. “Op dergelijke momenten dien je als voorzitter het hoofd koel te houden en heel gericht na te denken hoe we de sector vooruit kunnen helpen. Je bent dan een belangrijke tussenpersoon tussen het werkveld en de vergaderingen."

Hij is ook tevreden dat AVBS zich ten volle achter de Floraliën heeft geschaard. “Na de editie van 2016 was er weinig animo om opnieuw deel te nemen voor de editie van 2020. Uiteindelijk hebben we een mooie groepsstand kunnen realiseren en heeft AVBS er duidelijk gestaan.” 

“Afsluitend wil ik de mensen bedanken die het mij mogelijk gemaakt hebben dit te doen. Mijn echtgenote en broer, de collega’s uit het presidium en zeker de consulenten en medewerkers van AVBS.” 

Nieuwe voorzitter

Toen vader Daniël stopte in het bestuur van de bloemistengilde Destelbergen, nam Eric zijn taak over. De fusie met de bloemistengilde van Lochristi in 2012 en lid worden van het presidium in 2016 zijn markante stappen in zijn bestuurdersgeschiedenis. Maar in feite was hij niet aan zijn proefstuk toe. Hij was al leider bij de KLJ. “Een van de bestuursleden belde me en vertelde dat hij tevreden was dat zijn voorvendelier nu voorzitter werd.” Hij is ook bestuurder van het samenwerkingsverband Addenda, voorzitter van Florall en ook van de plaatselijke harmonie. “Nu ga ik proberen om de hele grote schoenen van Filip op te vullen. Ik zal daar een eigen invulling aan geven. Ik vertrouw erop dat de structuur er staat om de komende vijf jaar onze belangen te verdedigen. We hebben een stevige beroepsorganisatie hard nodig. Denk aan dossiers als corona en Brexit,…, waarin dat belangrijk is gebleken. Samen hebben we een luidere stem.” Erik heeft veel contact met collega’s en hoopt dat hij zo veel kan opvangen, om te zorgen dat de juiste dingen doorstromen naar de standpuntbepaling. “Voorzitter ben je zowel in als buiten de vergadering.”  

"Alleen ga je sneller, maar samen ga je verder. Ik ben gewoon om samen te werken", Erik Boterdaele

Op de vraag of hij een solozeiler of een teamplayer is, kiest hij resoluut voor het tweede. “Alleen ga je sneller, maar samen ga je verder. Ik ben gewoon om samen te werken, onder meer in Addenda.” Echte accenten, die hij wil leggen, heeft Erik nog niet vooropgesteld. “Ik werk al vijf jaar mee in het presidium en weet waarmee we bezig zijn. Ik wil de belangen van de sierteeltsector blijven verdedigen en daarvoor alles uit de kast halen. En als er een thema is waarop ik zeker wil inzetten, dan is dat duurzaamheid en het belang van certificaten. Die moeten de inspanningen die we als sector leveren vertalen naar de buitenwereld, zowel naar de handel als naar de consument.