Menu

Terug naar Actualiteit >Groen eerst ... in Beveren

Alle regio's

De stad Beveren heeft een opvallend groen- en ontspanningspatrimonium en creëert hiermee een groene oase in en rond een dichte woonkern vlakbij de verkeersdrukke Antwerpse haven. Op een eigenzinnige manier weet Beveren diverse soorten groen en open ruimten te combineren met wonen, verkeer, recreatie, educatie, toerisme en mobiliteit.

De gemeente Beveren dankt zijn groen- en natuurintegratie gedeeltelijk aan het rijke historisch patrimonium met als voornaamste het park en kasteel Cortewalle in de dorpskern, het kasteel Hof ter Welle en Hof Ter Saksen. Het grote aantal dreven dat Beveren rijk is, vormt een belangrijk element in de groencreatie doordat deze bestaande groene structuren uitnodigen om versterkt te worden.

Maar de gemeente levert voor zijn 47.000 inwoners ook veel inspanningen om naast deze groene ontspanningspolen ook in ruime actieve ontspanningsmogelijkheden te voorzien. Naast een nieuwe en ruime sporthal en zwembad kan een waaier aan activiteiten ontplooid worden in het 50 ha grote openluchtsportcentrum dat aanleunt bij de Freethiel, het voetbalstadium van Beveren. Daarenboven wordt het wandel- en fietstoerisme in Beveren sterk gepromoot.

In het groene verhaal van Beveren komt vaak ook de betrokkenheid van de burgers bij het groen- en natuurbeleid naar boven. De Stad Beveren was winnaar in de Vlaamse competitie ‘Groene Lente 2017’ van VVOG en was daarmee kandidaat tot deelname aan Entente Florale Europe 2018 waar het zilver behaalde.

Groen eerst

In nieuwe verkavelingen stapte de gemeente resoluut af van de oude (en voorbijgestreefde) stijl en dit - naar eigen zeggen - nog voor de Vlaamse bouwmeester zijn plannen ontvouwde. Wordt een nieuwe verkaveling aangesneden dan gaat men eerst uit van de behoefte aan groen en water voor de nieuwe woonomgeving en pas daarna wordt gekeken hoeveel woonruimte hierrond kan gecreëerd worden. Woningbouw is ook synoniem voor verdichting waarbij rijwoningen worden afgewisseld met appartementen tot 4 à 5 bouwlagen. Deze vorm van aanpak is ook fel kostenbesparend: minder wegen en minder nutsleidingen. Hiermee wil Beveren zijn landelijk karakter behouden zonder verwaarlozing van woningbouw en industrie.

© W. De Geest - De begraafplaats van Beveren is ingericht als parkzone en ontmoetingsplaats voor mensen.

In de parken en op het openbaar domein algemeen wordt gewerkt aan vernieuwing van het (ecologisch) plantensortiment waarbij de inwoners bijzonder sterk bij de groenbeleving betrokken worden. Waardplanten voor bijen is bijvoorbeeld een zeer belangrijk thema, maar bijvoorbeeld ook nutsplanten zoals hoogstamfruitbomen, kruiden, enzovoort komen opvallend in de kijker te staan. De begraafplaats werd ingericht als een rustgevende parkzone waarbij ook spirituele evenementen voor het publiek worden georganiseerd. In bijna alle straten staan bomen en ronde punten worden groen aangekleed en wordt de landelijke beleving in de gemeente levendig gehouden, en met succes.  Bij dit alles is de inwoner een belangrijke gesprekspartner. Al dit groen houdt ook in dat de groendienst zijn handen vol heeft, maar is dit niet toereikend; daarom worden veel werken uitbesteed.