Menu

Groen Groeien dringt aan op meer onderzoek en aanplanting van klimaatresistente rassen in Vlaanderen.

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Omdat klimaatverandering een voelbare impact heeft op planten in o.m.
monumentale tuinen en parken, dringt Groen Groeien aan op meer kennis
over klimaatbestendige alternatieven en onderstreept de organisatie de
nood aan meer onderzoek en communicatie over droogteresistente rassen.

Persbericht Groen Groeien, 8 oktober 2019

 

Het is een feit dat men op grote domeinen blijvende schade ondervindt van bijvoorbeeld de langdurige
droogteperiode uit 2018 en 2019 en van de gevolgen van de klimaatverandering in het algemeen. Naast de
aanzienlijke sterfte van jonge aanplantingen, is vooral het afnemen van de vitaliteit van bomen, hun verdroging
of het afsterven van volwassen exemplaren zorgwekkend.

Exoten bedreigen onze parken en bossen

Bovendien heeft de verandering van ons klimaat recent een ideale habitat gecreëerd voor sommige exoten,
vaak ten koste van inheemse soorten. Denk maar aan de Japanse duizendknoop bij de planten of de exoot
‘letterzetter’ bij de dieren. Deze laatste vormt een bedreiging voor de inheemse fijnspar. Exoten zijn planten,
dieren of micro-organismen die van nature niet in onze streken voorkomen, maar die door toedoen van de
mens verspreid werden. Het aantal uitheemse soorten is de afgelopen jaren in Vlaanderen sterk gestegen.

Klimaatbestendige alternatieven

Nog al te vaak zijn de aanplantingsschema’s in monumentale tuinen en parken historisch erfgoed en laten ze
verandering niet of beperkt toe. Er is dus nood aan meer kennis, onderzoek en communicatie over
droogteresistente planten om een oplossing te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering op onze tuinen
en parken. AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie maakte hiertoe reeds een lijst op van klimaatvriendelijke
bomen.


Voor meer informatie:
Bart Verelst - AVBS - Groen Groeien
E.: Bart.Verelst @avbs.be
T.: 0498 40 85 80

www.groengroeien.be