Menu

Gunstige aanpassing definitie KMO binnen energiewet

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Een gewijzigde definitie van KMO’s in de elektriciteits- en gaswet maakt het voor een grote groep tuinders mogelijk om eenvoudiger over te schakelen van energieleverancier. Tegelijkertijd is het opletten dat de deze nieuwe regelgeving géén aanleiding betekent om over te schakelen op een duurder tarief, wat mogelijks wel beweerd wordt.

 

 

Veranderde definitie

Vanaf 1 september verandert de definitie van een KMO binnen de elektriciteits- en gaswet. De bedoeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel van 7 november 2019 was om de definities van KMO in de Elektriciteits- en Gaswet beter aan te laten sluiten op de Europese definitie van een ‘kleine onderneming’. Het verbruiksplafond voor elektriciteitsverbruik wordt met deze beslissing verhoogd van 50.000 kWh naar 100.000 kWh. Voor gas lag het verbruiksplafond reeds op 100.000 kWh.

Bovendien wordt het verbruiksplafond voor gas en elektriciteit nu afzonderlijk beoordeeld. De koppeling tussen het elektriciteits- en aardgasverbruik wordt daarmee afgeschaft. Zo wordt er in de definitie van KMO in de Elektriciteitswet alleen nog verwezen naar het elektriciteitsverbruik en in de Gaswet alleen nog naar het gasverbruik. De onduidelijke formulering van de oude definities waardoor er soms discussie was of een afnemer al dan niet van de bescherming voor kmo’s kon genieten, werd hiermee aangepast.

Kosteloos overschakelen naar andere energieleverancier

Bovenstaande wijziging is een voordeel voor land- en tuinbouwers, want KMO´s die aan de definitie voldoen mogen kosteloos van leverancier veranderen, op voorwaarde dat ze een opzegtermijn van één maand respecteren. Leveranciers mogen hen geen verbrekingsvergoeding aanrekenen. Dit geldt nu dus voor een veel grotere groep land- en tuinbouwers.

De nieuwe definitie geldt voor overeenkomsten die worden afgesloten, aangepast of hernieuwd vanaf 1 september 2021. Dus de bedrijven met een verbruik tussen 50.000 en 100.000 kWh die momenteel nog een contract hebben lopen vallen niet onder de nieuwe definitie en moeten de bepaling uit hun oorspronkelijk contract blijven respecteren.

Het zou kunnen dat je hierover al opgebeld werd door je energieleverancier. Werd er je gezegd dat je moet overschakelen op een duurder tarief? Weet dan dat dit niet wettelijk is, maar dat louter bovenstaande wijzigingen u als verbruiker de mogelijkheid geeft om eenvoudiger over te stappen.