Menu

Heb jij al een fytolicentie?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Wat is een fytolicentie?
Om als professioneel gebruiker, distributeur of voorlichter gewasbeschermingsmiddelen te mogen gebruiken, moet je over een fytolycentie beschikken.
Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je ze op een correcte manier kan toepassen.
Met de verplichting om een fytolicentie te hebben, wil met het werken met gewasbeschermingsmiddelen voorbehouden voor personen met de nodige kennis zodat deze middelen zo veilig en correct mogelijk gebruikt worden met zo min mogelijk risico’s voor mens, dier en leefmilieu.
 
Voor wie verplicht?
Een fytolicentie is verplicht voor personen die:
·                 gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, bewaren of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
·                 voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
·                 gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.
Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.
 
Welke fytolicenties zijn er?
Er bestaan 5 types:
·                 NP: Distributie van of voorlichting over middelen voor niet-professioneel gebruik
·                 P1: Assistent professioneel gebruik
·                 P2: Professioneel gebruik
·                 P3: Distributie van of voorlichting over middelen voor professioneel gebruik
·                 PS: Specifiek professioneel gebruik
Een licentie P3 laat toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1 en P2.
 
Hoe vraag je een fytolicentie aan?
Sommige diploma’s komen in aanmerking voor een aanvraag van een fotolycentie. De lijst vind je op https://fytoweb.be/nl/handleiding/fytolicentie/geldige-diplomas-getuigschriften-en-attesten
Wie niet over dergelijk diploma of getuigschrift beschikt, dient  via het naschools onderwijs deel te nemen aan de basisopleiding en/of het examen vooraleer een fytolicentie kan aangevraagd worden.
 
Bij AgroCampus kan je terecht voor P1, P2 en P3-cursussen.