Menu

Help het FAVV export naar het VK inschatten

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Bij een no-dealbrexit zal het FAVV plantenexport naar het Verenigd Koninkrijk extra moeten controleren. AVBS wil – op vraag van FAVV – via een sectorbevraging een inschatting kunnen geven van de bijkomende werklast die het FAVV kan verwachten.

 

 

 

Donderdag 31 oktober is de volgende deadline voor het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen. In geval van een no-dealscenario zullen er strenge eisen gelden voor de export van plantaardig materiaal naar het VK.

Dat betekent dat het FAVV voor vertrek naar het VK een fytosanitaire controle zal moeten uitvoeren op een aantal risicovolle plantensoorten. Indien deze gunstig is, zal het FAVV een fytosanitair certificaat afleveren.

Het FAVV wil graag een inschatting kunnen maken van hoeveel zendingen ze zullen moeten controleren na 31 oktober in geval van een no-dealscenario. Daarom doet AVBS een bevraging bij zijn leden.

In onderstaand pdf-bestand vind je een overzicht van planten en plantaardige producten waarvoor na een no-dealbrexit een fytosanitair certificaat vereist zal zijn voor export naar het Verenigd Koninkrijk.

20190510_no-deal-import-requirements_plantenlijst waarvoor fyto nodig is.pdf

 

Bevraging - Help het FAVV export naar het VK inschatten

Gelieve de feedback vóór zondag 13 oktober te bezorgen via dit formulier. Bij vragen stuur je een mail naar miet.poppe@avbs.be

AVBS zal deze informatie vertrouwelijk verwerken en geanonimiseerd terugkoppelen naar het FAVV.
Het FAVV zal vervolgens op basis van deze informatie een inschatting maken van de bijkomende werklast.