Menu

Terug naar Actualiteit >Herinnering uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2018

Alle regio's

Zaterdag 21 april 2018 is de uiterste datum om de verzamelaanvraag in te dienen via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Let op: de uiterste indieningsdatum valt dit jaar op zaterdag. Begin tijdig aan het invullen en indienen van de verzamelaanvraag, want op zaterdag wordt de infolijn niet bemand. Landbouwers kunnen dan dus niet terecht bij hun buitendienst voor hulp.

Land/tuinbouwers die hun verzamelaanvraag al hebben ingediend op het e-loket, hebben een bevestigingsmail ontvangen op het opgegeven e-mailadres. Ook op het e-loket (tegel ‘verzamelaanvraag’) kunnen de land/tuinbouwers de status van de verzamelaanvraag nakijken (in bewerking/ingediend). De datum van indienen en de naam van de persoon die laatst heeft ingediend, wordt ook vermeld.

Nog niet ingediend?

Wie nog geen verzamelaanvraag heeft ingediend, moet dit ten laatste doen op 21 april om geen korting op te lopen op het bedrag van de steun. Er wordt met elke werkdag vertraging immers 1% van de steun afgehouden. Bovendien riskeren aangifteplichtige land/tuinbouwers een verzuimersboete bij de Mestbank als zij de verzamelaanvraag niet tijdig indienen. Indienen na 16 mei betekent dat er geen steun meer uitbetaald kan worden. Een initieel ingediende versie kan na 21 april wel nog worden gewijzigd tot donderdag 31 mei, zonder verlies van steun.

Betalingsrechten

Land/tuinbouwers houden ook best met het volgende rekening: (volledige) bedrijfsovernames moeten voor 13 april gemeld worden omwille van de tijd die nodig is voor de administratieve afhandeling (volmachten, verzamelaanvraag, …). Betalingsrechten moeten in het bezit zijn van de aanvrager op 21 april. Bij een zuivere overdracht van betalingsrechten moet de overdracht uiterlijk op 21 april zijn ingediend, als de overnemer de rechten deze campagne wil activeren.