Menu

Heropening tuincentra blijft overeind

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De Raad van State houdt het ministerieel besluit dat de heropening van de tuincentra omvat overeind, en aanvaardt de redenering dat dit gebeurde om de thuisblijfverplichting te ondersteunen. Het verwerpt daarmee een klacht van onder andere Fedagrim, die sprak van een schending van het gelijkheidsbeginsel tussen tuincentra enerzijds en tuinmachinedealers anderzijds.

 

Eind vorige week raakte bekend dat Fedagrim en een aantal tuinmachinedealers bij de Raad van State een verzoek hadden ingeleid tot schorsing van het ministerieel besluit van 17 april dat de opening van onder andere tuincentra toeliet.  Dit op basis van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Maandagavond besliste de Raad van State niet in te gaan op dit verzoek tot schorsing. De Raad van State vindt niet dat er sprake is van een uiterst dringende noodzakelijkheid. Ook oordeelt de Raad dat het ministerieel besluit van 17 april wel degelijk een redelijke verantwoording bevat voor het gemaakte onderscheid tussen enerzijds grote doe-het-zelfzaken en tuincentra, en anderzijds andere winkels die bouwmaterialen en/of tuingerief aanbieden. De Raad van State erkent dat de maatregel om doe-het-zelfzaken en tuincentra te openen genomen is vanuit de visie om de lockdownmaatregelen draagbaar te maken en de thuisblijfverplichting te ondersteunen.

AVBS en Boerenbond begrijpen de frustratie van de detailhandel die voorlopig (tot 11 mei) gesloten blijft. Toch heerst vooral opluchting. Een schorsing zou tot nieuwe chaos geleid hebben. Het zou als gevolg gehad hebben dat de tuincentra –ongeveer het enige kanaal dat onze siertelers vandaag hebben om toch nog een deel van hun product af te zetten - opnieuw de deuren hadden moeten sluiten. Met de verwerping van de Fedagrim-klacht is een drama vermeden voor de siertelers die zich in belangrijke mate richten op de afzet op de binnenlandse markt.