Menu

Terug naar Actualiteit >Herplant countert Calonectria met nieuwe Buxus-selecties

Alle regio's

Buxuskweker Didier Hermans (Herplant) gaf in februari voor de ‘American Boxwood Society’ in Washington een lezing over Buxus. Didier gaf inzicht in de beheersing van Calonectria en de zoektocht naar nieuwe resistente Buxusrassen. De lezing gaf een goed beeld van de stand van zaken in het Buxusverhaal.

Directe aanleiding voor deze ontmoeting was het feit dat eind 2011 in de USA Calonectria (*) op Buxus werd vastgesteld, nadat de schimmel 17 jaar eerder voor het eerst in de UK werd ontdekt. In de Verenigde Staten was de vaststelling van de ziekte aanleiding voor de “American Boxwood Society” (**) - een non-profit organisatie die de Buxus in de USA promoot - om wereldwijd op te zoek te gaan naar kennis over de aantasting. “En zo kwamen ze bij ILVO, en door het onderzoek dat Herplant samen met ILVO verricht, ook bij ons terecht”, aldus Didier.  

Calonectria zorgde ervoor dat de Buxus de voorbije jaren in zwaar weer is terecht gekomen. De schimmel was tussen 2000 en 2005 al aanwezig in tuinen en kwekerijen maar de hogere ziektedruk manifesteerde zich tussen 2006 en 2015. Op vandaag is de aantasting op de kwekerijen onder controle.  
Buxus vormt het DNA van Herplant en daarom bleven Didier en zijn broers Louis en Luc niet bij de pakken zitten en gingen zich informeren en samenwerken met ILVO en PCS waarbij resistente soorten volop de aandacht kregen. Samen met Kurt Heungens (ILVO Afdeling Plant/gewasbescherming) werden een aantal buitenlandse congressen bijgewoond. De internationale contacten leidden er ondermeer toe dat Didier werd gevraagd als gastspreker op het recente buxuscongres in Washington. Op dit congres, dat meer dan 160 deelnemers (telers, wetenschappers, tuinaannemers, …) telde, werd gesteld dat men in de USA ook meer heil ziet in nieuwe ziekteresistente rassen, eerder dan in behandeling. Het werd de aanwezigen ook duidelijk dat Europa in Buxusveredeling 10 jaar voorloopt op Amerika.
“Toch moeten wij in eigen land als sector nog zwaar in de verdediging gaan tegen desinformatie die in de media verschijnt en tegen informatie die vaak zeer tendentieus gebracht worden,” meent Didier. “De aanwezigheid van de Buxusmot – die trouwens perfect biologisch te bestrijden is – deed nog een schepje bovenop deze tendentieuze berichtgeving. Natuurpunt werd dikwijls als bron geraadpleegd als zogenaamde specialist en verspreidde heel wat misleidende informatie. Na een overleg tussen AVBS en de buxuskwekers en de natuurvereniging werden een aantal zaken rechtgezet en aangepast op hun website. Toch is het ons aanvoelen dat Natuurpunt nog steeds een dubieus spelletje speelt.”

Resistente hybriden
Voor een bedrijf als Herplant met 35 ha kwekerij is de introductie van nieuwigheden belangrijk om haar marktpositie te kunnen handhaven. De vaststelling van Didier is dat binnen het sortiment er planten zijn die voor een specifiek gebruik veel meer geschikt zijn dan de ‘gewone’ buxus. Herplant heeft daarom een zeer uitgebreide collectie van een 200-tal verschillende genotypes, soorten en cultivars van Buxus uitgebouwd. Het buxusmateriaal in de collectie is volledig morfologisch beschreven en er zijn waarnemingen op gedaan met betrekking tot ziektegevoeligheid. Hieruit blijkt dat een aantal soorten en ook een aantal cultivars van Buxus microphylla het meest ziektetolerant zijn. Deze soorten werden gebruikt in een veredelingsprogramma met de bedoeling om ziekteresistentie in te kruisen bij Buxus sempervirens.  Hiervoor werd samen met ILVO een IWT-project opgezet en het resultaat is veelbelovend. Midden 2019 brengt Herplant een viertal resistente Buxushybriden met verschillende habitus op de markt. Het gaat over een laagblijvende, een medium type zoals de gewone, een snelgroeiende voor hoge hagen en een bodembedekkend type voor het openbaar groen. Ze hebben alle vier een genetisch verschillende achtergrond. Vermeerdering en productie zal enkel toegelaten worden bij een selecte groep van kwekers.  

“Wij richten ons trouwens ook op de Amerikaanse markt waar Cylindrocladium als een soort van quarantaine-organisme wordt beschouwd en vandaar dat goed moet bekeken worden hoe we deze markt zullen benaderen”, zegt Didier.  

Handleiding
“Maar ondertussen moeten wij hard ons best doen om de consument correct te informeren over de Buxus”, zegt Didier. “We hebben daarom ook al jaren onze viertalige website www.buxuscare.com waarin we zeer uitgebreide informatie geven over de verzorging van Buxus. Het hoofdstuk over ziekten en plagen werd in samenwerking met verschillende onderzoeksinstellingen opgemaakt. De website vult in ieder geval een grote behoefte in want we hebben in de zomer tot 40.000 bezoekers per maand en we krijgen heel wat meldingen binnen. Hieruit kunnen we eigenlijk ook afleiden dat de consumenten/tuiniers in drie grote groepen te verdelen zijn, namelijk diegenen die willen behandelen maar bij voorkeur biologisch, diegenen die hun planten gelijk hoe gezond willen houden en diegenen die liever niets doen. “
Maar er zijn in ieder geval een aantal vuistregels die moeten gehanteerd worden: bij aanplantingen of op de kwekerij moet er voldoende ventilatieruimte zijn tussen de planten zodat de blaadjes kunnen opdrogen. Op de kwekerij is druppelbevloeiing dan ook aangewezen. Kortgeschoren planten zijn kwetsbaarder voor de aantasting. Daarom wordt bij Herplant altijd behandeld na het snoeien. Ook desinfectie van snoeimateriaal, een gematigde bemesting en gebruik sporenelementen en de combinatie van meerdere Buxussoorten en -cultivars zijn bijkomend aan te raden.

 Binnen het buxussortiment zijn er planten die voor een specifiek gebruik veel meer geschikt zijn dan de 'gewone' buxus.

© Willy De Geest (foto's)