Menu

Het corona-natuuronderzoek

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Vanaf 9 april loopt een groot corona-natuuronderzoek over heel Vlaanderen. De Universiteit Antwerpen onderzoekt in welke mate mensen de natuur (meer) opzoeken tijdens coronatijd en welk effect dat heeft op hun algemene gezondheid en welbevinden.  De enquête kadert in een groter universitair onderzoek van UAntwerpen over de relatie tussen zorg en natuurlijke leefomgeving dat door de provincie Antwerpen gefinancierd wordt. 

 

 

Deze online bevraging (klik hier om de bevraging te starten) peilt naar de mate waarin natuur in ons leven aanwezig is tijdens de huidige periode van quarantainemaatregelen en hoe de natuur ons al dan niet helpt om mentaal gezond te blijven. 

Op korte termijn geven de resultaten een beter zicht op het belang van contact met de natuur tijdens de coronamaatregelen van de overheid. Op lange termijn peilt dit onderzoek hoe belangrijk natuur in iemands leefomgeving is, ten behoeve van zijn of haar gezondheid en welzijn. 

Waarom is jouw deelname belangrijk? 

We weten intuïtief dat natuur goed is voor de mens. Via het onderzoek van de Universiteit van Antwerpen willen we de link tussen natuur en menselijke gezondheid wetenschappelijk onderbouwen. 

Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Natuur, Milieu en Waterbeleid, vult aan: “De provincie zet al langer in op beleefbare natuurgebieden en groendomeinen. Zo investeren we niet alleen in fauna en flora maar ook in heel wat diensten die de natuur onze inwoners biedt: zuivere lucht en water, verkoeling, rust, opname van CO₂, ...”