Menu

Terug naar Actualiteit >Het fonds gezondheidszorgen gaat van start

Alle regio's
Alle sectoren

De campagne voor het Fonds Gezondheidszorgen (FGBB) voor 2018 gaat volgende week weer van start. De overeenkomst die Boerenbond met Christelijke Mutualiteit heeft afgesloten, geldt alleen voor de leden van Boerenbond én AVBS en dit voor de seizoenwerknemers die op hun bedrijven tewerkgesteld worden. Hierdoor kunnen we aan onze leden een belangrijk ledenvoordeel aanbieden. Voor de leden die toetreden tot het FGBB is er de rechtszekerheid dat er zich geen problemen meer kunnen voordoen wat de verzekering gezondheidszorgen en medische kosten betreft. Er is altijd een waarborg én een tussenkomst.

Voor de seizoenwerknemers blijft alleen de betaling van het remgeld over, zoals dit ook het geval is voor alle Belgen. Men zal bijgevolg niet meer geconfronteerd worden met een factuur die nagestuurd wordt om in orde te kunnen blijven met de wettelijke verzekering gezondheidszorgen in België. In het verleden was dit soms het geval vanaf het derde jaar tewerkstelling in België. Aan die onzekerheid wordt door de toetreding tot het FGBB een einde gesteld.

Wij vragen ook bijzondere aandacht voor de inschrijving van de seizoenwerknemers die in de loop van 2018 tewerkgesteld worden in de land- en tuinbouwbedrijven bij CM Limburg!

Klik hier om het volledige artikel uit Boer&Tuinder te lezen.