Menu

Terug naar Actualiteit >Hoe de kloof met de burger dichten?

Alle regio's

Eind januari 2019 nam AVBS voor het eerst deel aan het ketenoverleg, meer specifiek aan een werkgroep plant & bescherming. Het ketenoverleg wil een platform zijn om gedeelde problemen, uitdagingen en opportuniteiten gezamenlijk aan te pakken.

 

 

 

Het overleg kan initiatief nemen rond gemeenschappelijke politieke en maatschappelijke thema’s van horizontaal en breed ketenbelang. Het kan zicht daarbij richten op het elkaar afstemmen van communicatie of het bepleiten van gericht politiek initiatief op regionaal, federaal of Europees niveau.

Drie thema’s

De werkgroep zal zich focussen op het tonen van transparantie door de conclusies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) te communiceren naar de verschillende ketenpartijen. Daarnaast zal de werkgroep informatie delen over overkoepelende dossiers of over initiatieven ter ondersteuning van een coherent beleid rond gewasbescherming. Tot slot worden bekommernissen aangekaart die leven bij het algemene publiek en in de media, en die een duidelijke stempel drukken op land- en tuinbouw.

Momenteel is er bij het grote publiek een kloof met de realiteit. De huidige land- en tuinbouw, wat houdt dat in? Waar staat dit voor? Bovendien is de burger zeer risico-afkerig. Daartegenover staat de wetgeving die steeds strenger wordt. Hoe wij kunnen werken aan het behoud en herstel van vertrouwen van consumenten? Dat is een van de vragen waar het ketenoverleg een antwoord op wil bieden.

Communicatie binnen de keten

De leden van het ketenoverleg engageren zich om proactief en efficiënt te werken. Door iedereen op de hoogte te brengen kunnen we elkaar versterken. Er is absoluut nood aan meer transparantie. Fytobedrijven gaan iedereen gelijktijdig en tijdig informeren zodat ondersteuning kan onderzocht worden. Zo kunnen we sneller zicht krijgen op de gevolgen van een beslissing eens EFSA aangeeft dat een product wetenschappelijk niet gezond is. Phytofar zal hier een sterke inhoudelijke rol spelen binnen deze werkgroep van het ketenoverleg. Naast sierteelt, waarvoor AVBS mee aan tafel zit, worden er ook andere plantaardige producties besproken, waar wij als sector zeker ook kunnen van leren.

Communicatie naar de consument

Alle partners ervaren de nood om meer en beter proactief te informeren en samen te werken om een gezamenlijke visie over een onderwerp naar buiten te brengen. Hiervoor kunnen we zelfs samenwerken met universiteiten, onderzoeksinstellingen en overheden. Hoe we gaan communiceren over residuen in de sierteelt is een cruciale vraag die op tafel ligt. Maar ook hoe we zullen omgaan met producten die wij niet mogen gebruiken, maar die als residu wel ons land binnen komen.


De werkgroep van het ketenoverleg bespreekt ook het EU Bee Guidance document. Het is een EU-document dat de richtlijnen weergeeft voor een risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op bijen. Momenteel ligt dit document onder discussie omdat er is ingezien dat de voorgestelde richtlijnen onhaalbaar zijn. Momenteel wordt uitgezocht wat het dan wel moet zijn, en hoe werkbaar dit in de praktijk wordt vertaald. In deze werkgroep van het ketenoverleg bespreken we ook de verpakkingen van fytoproducten en hoe we deze gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Via dit ledenblad zal AVBS jullie geregeld informeren over de overlegmomenten binnen het ketenoverleg. Wat nu al zeker is, dat Vegaplan standaard NET ook een gespreksonderwep wordt binnen het ketenoverleg.