Menu

Hoe krijgen seizoenwerknemers een certificaat van vaccinatie?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Seizoenwerknemers die reeds in België zijn of recent naar ons land gekomen zijn, kunnen in ons land gevaccineerd worden. Het is belangrijk dat ze ook een certificaat van vaccinatie kunnen krijgen. Velen willen dat immers meenemen als ze terug naar hun land van herkomst gaan. Het probleem is dat de apps en de websites die in dit verband bestaan enkel toegankelijk zijn via een digitale sleutel.

 

Hoe kan je een certificaat bekomen?

Elk vaccinatiecentrum moet het initiatief nemen en een lijst opstellen van de seizoenwerknemers die gevaccineerd zijn aan de hand van hun rijksregisternummer. Immers, zij weten ook wie ze gevaccineerd hebben. Deze lijsten worden samengevoegd en een keer per week bezorgd aan Digitaal Vlaanderen. Via deze dienst worden de vaccinatie-attesten aangemaakt en in bulk verstuurd naar de e-box van de verantwoordelijke arts van elk vaccinatiecentrum. Het centrum stelt zelf de lijsten op en levert het certificaat af aan de betrokken seizoenwerknemer. Om privacy redenen mag je als werkgever zelf geen lijsten bezorgen aan het centrum of evenmin zelf de certificaten afhalen of uitdelen. Het is de werknemer zelf die er moet omgaan. Het centrum kan wel de werkgever informeren dat de attesten ter beschikking zijn. Op die wijze is er toch een vrij eenvoudige werkwijze gevonden om de attesten af te leveren.