Rekenmachine en gsm - administratie - foto Pixabay

Hoe worden jouw sociale bijdragen berekend?

22 februari 2024
De sociale bijdragen '24 worden voorlopig berekend op het inkomen van '21, in afwachting van het definitief inkomen '24.