Menu

Terug naar Actualiteit >Hoeveel zou jouw brede weersverzekering kosten?

Alle regio's

De brede weersverzekering moet het landbouwrampenfonds vervangen dat een snel uitdovend karakter krijgt. Voor 2020 zijn vijf brede weersverzekeringen erkend. Vormen ze een realistische optie?

 

‘The proof of the pudding is in the eating.’ In welke mate de brede weersverzekering ingang zal  vinden in de sierteelt en boomkwekerij zal afhangen van het evenwicht tussen dekking en kostprijs. Heb jij al een offerte gekregen voor een brede weersverzekering? Als sectororganisatie willen we offertes uit de praktijk verzamelen om een eerste evaluatie te maken en zicht te krijgen op de voor- en nadelen. Ook willen we kijken waar aanpassingen nodig zijn.

Heb jij al geïnformeerd bij één van de aanbieders van een brede weersverzekering? Stuur dan je offerte door naar info@avbs.be, vergezeld van eventuele bedenkingen. Wij analyseren vervolgens de ontvangen offertes om terug te koppelen naar de sector, overheid en aanbieders. Vanzelfsprekend behandelen we de offertes vertrouwelijk.