Menu

Impact Covid-19 op Europese en internationale bloemen- en plantenmarkt

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Niet alleen op Vlaams en federaal niveau wordt aandacht gevraagd voor de impact van het corona-virus op de sierteeltsector. De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca roept Europa op om rekening te houden met de specifieke noden van de sector en vraagt een aantal concrete maatregelen. Op internationaal vlak brengt AIPH, de internationale organisatie van sierteeltproducenten, de impact van de pandemie op de tuincentra in kaart. 

 

 

Copa-Cogeca  

Uit voorlopige cijfers van Copa blijkt dat sinds midden maart in de meeste EU-lidstaten de vraag naar sierteeltproducten met 80% is afgenomen. Door de coronacrisis zijn wereldwijd heel wat verkoopkanalen voor bloemen en planten verdwenen, wat tot grote verliezen in de sector leidt. Vanuit deze vaststelling dringt Pekka Pesonen, secretaris-generaal Copa, er bij de Europese Commissie op aan om dringend Europese steunmaatregelen te voorzien voor onze sector. AVBS en Boerenbond hadden me de pen vast om Europees de juiste maatregelen te vragen vanuit onze Europese koepelorganisatie.  

Deze crisis slaat toe op het slechts mogelijke moment, aangezien de lente de periode is waarin het grootste deel van de omzet wordt behaald. Momenteel wordt heel wat van de Europese productie op grote schaal vernietigd. De vrees is dan ook dat de sector zal bezwijken, met faillissementen en een sterke daling in de daarbij horende werkgelegenheid tot gevolg.  

Momenteel zijn in Europa 760.000 mensen tewerkgesteld in de sierteeltsector. Maatregelen als tijdelijke werkloosheid zijn hier niet aan de orde, aangezien er constant werkkrachten nodig zijn op de bedrijven om de planten te verzorgen. De natuurlijke plantencyclus van ons seizoensgebonden en beperkt houdbaar product kan ook tijdens deze aanhoudende crisis niet zomaar onderbroken worden. 

Heel wat bedrijven hebben trouwens heel wat kapitaal geïnvesteerd in hun gewassen, maar zien momenteel geen opbrengsten, wat leidt tot acute liquiditeitsproblemen. 

Daarom pleit Copa-Cogeca voor de onmiddellijke activering van buitengewone crisisbeheersmaatregelen zoals beschreven in Verordening 1308/2013 (art. 221 of 219). Bijkomend vraagt Copa-Cogeca uitzonderlijk om snel extra budget vrij te maken voor de sierteeltsector zodat bedrijven kunnen blijven draaien en de werkgelegenheid niet in het gedrang komt. 

Het gaat om een aantal maatregelen op korte en lange termijn.  

 • Korte termijn
  • Compenseren van verliezen om de liquiditeit en voorzitting van het bedrijf te garanderen. 
  • Compensatie van ten minste 80% van de productiekosten en kosten voor afvoeren/vernietigen van niet-verkochte producten. 
  • Handhaven van de werking van de interne markt. 
 • Lange termijn
  • Een Europees promotiefonds specifiek voor bloemen en planten. 
  • Betere en regelmatigere informatie-uitwisseling met DG Agri en publicatie van gegevens over de sierteeltsector (vb. Productie, handel, consumptie,…) zoals ook het geval is voor de andere landbouwsectoren. 

Uit gesprekken met DG Agri blijkt dat ze heel weinig ervaring hebben in de sierteeltsector en dat we veel moeten uitleggen. DG Agri staat hier zeker voor open.  

 

AIPH 

AIHP (International Association of Horticultural Producers) stuurde een korte enquête naar haar leden om na te gaan hoe de overheid in de verschillende lidstaten omgaat met de regels rond tuincentra. 

De enquête telt 4 vragen: 

 1. Zijn in je land de tuincentra geopend?
 2. Zo ja, welke argumenten hanteert de overheid om tuincentra open te laten? 
 3. Onder welke voorwaarden: bv. mogen ze alleen bepaalde producten verkopen? 
 4. Als de tuincentra in je land gesloten zijn, hoe vechten jullie hiertegen? 

Er kwamen reacties binnen uit Australië, België, Brazilië, Denemarken, Finland, Frankijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Polen, VK en de USA. 

De resultaten van de enquête kan je hier lezen (pdf in engelse versie).