Patrimonium - pixabay

Je patrimonium overdragen, hoe begin je daaraan?

25 april 2024
Het is belangrijk om de overdracht van het opgebouwd patrimonium tijdig te regelen. Onze infoavonden helpen je op weg.