Menu

Terug naar Actualiteit >Jonge sierteler: Xander Van Damme - Vandaflowers

Alle regio's

 

 

"Tonen dat er toekomst is voor  de Vlaamse sierteelt"
 

 

 

 

 

Xander Van Damme, 20 jaar, is de derde generatie bij Vandaflowers, een familiaal sierteeltbedrijf gespecialiseerd in de teelt van Calluna, Erica darleyensis, lavendel, Skimmia en Euonymus. Er wordt gewerkt met eigen stekmateriaal dat opgekweekt wordt tot jonge planten bestemd voor de tuincentra en de export. Het bedrijf telt 7 ha buitenteelt en 2 ha glas. Xander is net terug uit Duitsland. Daar volgde hij twee jaar lang een opleiding bij Futura Flowers dat een gelijkaardig sortiment kweekt. Vanaf 1 juli stapt hij definitief mee in het ouderlijk bedrijf.

Horizon verruimen

Xander had al van jongs af aan interesse in het bedrijf en de sector, maar bij de overstap naar het secundair onderwijs zwakte zijn belangstelling af en koos hij toch voor een totaal andere studierichting. Uiteindelijk maakte hij toch de overstap naar het Scheppersinstituut en ging er mechanische technieken studeren. Hij studeerde af, trok op zijn achttiende naar Duitsland om er een opleiding ‘Meester in de Tuinbouw’ (de Meisterschule) te volgen en volgde daarmee het voorbeeld van zijn vader Christophe. Bij Futura Flowers werd hij naargelang de planning drie of vier dagen per week ingezet op de kwekerij; de overige dagen volgde hij les. De combinatie van studie en werken is volgens Xander nog altijd de beste leerschool. Volgens hem is er nog altijd een kloof tussen de praktijklessen op school en de echte toepassing op een bedrijf. Dat hij voor Duitsland koos had ook te maken met de omvang van de bedrijven daar. Ze zijn een stuk groter dan in België en heel sterk georganiseerd. “Je krijgt er echt de gelegenheid om de kennis die je op de werkvloer meekrijgt, uit te diepen in de praktijk”, aldus Xander.

Bredere kijk op vakgebied

Oorspronkelijk was het Xanders bedoeling om maar één jaar in Duitsland te blijven, maar doordat hij zoveel opstak op het vlak van kweken, werden het er twee. “Een stage in het buitenland zorgt voor een bredere kijk op je eigen vakgebied. Je wordt heel snel zelfstandig, want je moet jezelf zien te redden in een vreemde omgeving. Voorheen werkte ik enkel met de technieken die mijn vader mij aanleerde, maar door die stage leerde ik ook heel wat nieuwe technieken kennen. En ondertussen spreek ik ook vlot Duits.” Dat de firma Vandaflowers door de doortocht van zowel vader als zoon ondertussen goed gekend is in Duitsland, is trouwens een extra pluspunt. In zijn vrije momenten bezocht Xander andere bedrijven in de buurt van zijn stageplaats en kon op die manier nieuwe contacten leggen.

Nog meer duurzaamheid

Met een grote partij zonnepalen en een efficiënt wateropvang en –recyclagesysteem, teelt Vandaflowers al heel milieuvriendelijk. Xander wil hier op verder bouwen. “Nu de zomers droger worden, zal het bedrijf nog spaarzamer moeten omgaan met water. Vroeger was er voldoende water. Je moest daar in feite niet over nadenken. Nu moet je dat wel goed plannen. Je wil immers niet zonder water vallen. Ik ben mij zeker bewust van deze nieuwe uitdagingen.”

Hand in hand, maar met eigen focus

Xander en Christophe verschillen niet zoveel van mening.  In een eerste fase zal Xander vooral moeten groeien in het bedrijf. Momenteel staat hij vooral in voor de bestellingen en de leveringen, een takenpakket dat gaandeweg zal verruimen tot op het moment van de definitieve bedrijfsovername. Xander wil zich nog bijscholen op het vlak van boekhouding en bedrijfsbeheer en als het enigszins kan, nog een paar maand stage lopen in Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.
“Mijn vader leert me hoe iets kan, maar ook hoe het nog beter kan. Dat werkt inspirerend. Ook de bedrijfsleiders van Futura Flowers hebben me veel bijgebracht, met een sterke focus op teeltprocessen en verkoop. En die Deutsche Pünktlichkeit bestaat echt. Hoe die bedrijfsleiders en telers berekenen wat ze met hun planten kunnen doen en hoe kort ze op de bal spelen, was een echte openbaring.’

Goeie supporters langs de zijlijn

Vandaflowers is volgens Xander een mooi familiaal bedrijf waar hij op termijn ook zijn eigen accenten wil leggen en op die manier zijn grootvader en zijn vader eer wil aandoen. Maar naast zijn familie, staan er nog andere goeie supporters langs de zijlijn. Zijn vrienden in de KLJ zijn enthousiast, maar ook realistisch. Ze doen hem nadenken over de bedrijfsovername en het vele werk dat hem wacht. Maar dat schrikt Xander niet af. “Ik heb me altijd goed geamuseerd tussen de planten en het geeft me enorm veel voldoening om van niveau 0 te starten en uit te komen bij niveau 100. Het kweken heeft er altijd ingezeten. Iedere dag buiten kunnen werken, geeft mij zuurstof en vrijheid. Een bedrijf overnemen is een grote stap, maar we hebben een goed product en er blijven ook steeds minder bedrijven over. Ik wil als jonge sierteler tonen dat, niettegenstaande alle toekomstige evoluties en crisissen, er nog steeds een toekomst is voor onze Vlaamse sierteeltsector.”