Menu

Terug naar Actualiteit >Vanaf 1 april 2019 verlaagd btw-tarief op verkoop plantgoed door tuinaannemers

Alle regio's

Op 14 maart werd de verlaging van het btw-tarief op de levering van planten door een tuinaannemer gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet treedt in werking op 1 april 2019. 

Vanaf 1 april is de btw-verlaging voor plantgoed naar 6% een feit. Dit na jarenlang aandringen van AVBS-Boerenbond om het btw-tarief bij de verkoop van plantgoed door tuinaannemers te verlagen van 21 naar 6%. Deze btw-verlaging is superbelangrijk voor de concurrentiekracht van de tuinaanlegsector. 

De situatie tot 31 maart 2019 is dat wanneer een tuinaannemer plantgoed aankoopt, hij daarop 6% btw betaalt, maar hij moet wel 21% btw aan zijn klant aanrekenen. Als die klant de planten zelf gaat kopen, betaalt hij slechts 6%. De wet om deze scheve situatie te corrigeren werd op 14 maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 april 2019. 

Niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden is een tariefverlaging van 21% naar 6% positief, ook zal de toepassing van het verlaagd btw-tarief een stimulans betekenen voor de werkgelegenheid en de tewerkstelling in tuinaanleg en -onderhoud. In de sector zijn er afgerond 16.000 mensen actief. Er zijn 7.800 bedrijven/zaakvoerders waarvan 2/3 eenmanszaken en 1/3 met personeel in de sector actief. Zij stellen iets meer dan 9.000 werknemers tewerk. Daarenboven is de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en plantsoenen vrij arbeidsintensief waarbij ook veel kortgeschoolde werknemers aan de slag kunnen. 

Niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden zal een tariefverlaging van 21% naar 6% positief zijn. Ook zal de toepassing van het verlaagd btw-tarief een stimulans betekenen voor de werkgelegenheid en de tewerkstelling in tuinaanleg en -onderhoud. In de sector zijn er ongeveer 16.000 mensen actief. Er zijn 7.800 tuinaannemers actief waarvan 2/3 eenmanszaken en 1/3 met personeel in de sector actief. Zij stellen iets meer dan 9.000 werknemers tewerk. Daarenboven is de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en plantsoenen vrij arbeidsintensief waardoor ook veel laaggeschoolde werknemers aan de slag kunnen.

Het wetsvoorstel werd ingediend door Kamerleden van CD&V. Zij maakten een werk van lange adem af want een eerste poging om deze scheefgetrokken situatie op te lossen, dateert al van 2003. Toen namen de inmiddels overleden Paul Tant en de voormalige politici Yves Leterme en Inge Vervotte het initiatief. CD&V-Kamerleden Nathalie Muylle en Roel Deseyn dienden samen met hun partijgenoten Jef Van den Bergh en Leen Dierick reeds in het begin van de legislatuur een wetsvoorstel in om het tarief gelijk te stellen op 6 procent. Zij stellen dat ze tevreden zijn dat het draagvlak bij de coalitiepartners voldoende is gegroeid. Zij verwachten een gunstig effect op de omzet en tewerkstelling in de tuinaanlegsector.