Menu

Kerstboom: gezellig gezinsproduct onder druk

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De kerstboomteelt is goed voor zo’n 155 ha in Vlaanderen. Hoewel levende kerstbomen nog altijd garant staan voor de ultieme kerstbeleving, is de import en export het laatste decennium flink gedaald.

 

 

 

 

Koperspubliek kerstbomen

Wie zet er een kerstboom? Op vraag van VLAM schetste iVox een beeld van de doorsnee kerstboomconsument. Ze ondervroegen daarvoor in 2019 1.000 Belgen ouder dan 18 jaar naar hun kerstboomvoorkeuren. Niet verbazingwekkend is de plastic kerstboom daarbij dominant. Maar liefst 56% van de Belgen plaatst in aanloop naar de kerstperiode een kunstkerstboom. 22% van de Belgen of een op vijf plaatst een echte kerstboom. Dat betekent dat ruim driekwart van de Belgen (78%) een boom heeft staan. Opvallend is dat Walen sneller voor een echte kerstboom kiezen. Bijna 28% heeft er één staan, tegenover slechts 18% bij de Vlamingen.

Vooral gezinnen met kinderen

Hoewel het plaatsen van een kerstboom wordt gezien als een traditie die van de oudere generatie op de jongere generatie wordt doorgegeven, is het vooral de iets oudere generatie (55+), die géén of andere kerstversiering staan heeft. 72% van de 54+’ers heeft een al dan niet echte kerstboom staan, tegenover 83% van de leeftijdscategorie jonger dan 35.
Het zou er mee te maken kunnen hebben dat een kerstboom een typisch gezinsproduct is. Amper 55% van de alleenstaanden zonder kinderen  heeft een kerstboom staan, tegenover 92% van de mensen die samenwonend zijn met kinderen. Die lijn toont zich ook in het aantal mensen dat een echte kerstboom heeft staan: 16% bij de alleenstaanden zonder kinderen, 23% bij de samenwonenden met kinderen.

Import en export

De kerstboommarkt staat onder druk. In 2020 bedroeg het areaal in Vlaanderen 155 ha, dat is 17 ha minder dan in 2019. Import- en exportcijfers vertonen nogal een grillig patroon het laatste decennium, waardoor ze met de nodige voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden. Maar vast staat dat de handel in ons land van kerstbomen daalt. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, die VLAM analyseerde.
De importwaarde van kerstbomen naar ons land kende een piek in 2011 met  11,4 miljoen euro, maar bleef de laatste drie jaar onder de 3 miljoen euro. Denemarken is het importland nummer 1 voor kerstbomen, gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Maar ook de Belgische export van kerstbomen moest een forse stap achteruitzetten. Zo’n tien jaar geleden bedroeg die exportwaarde boven de 20 miljoen euro. De laatste drie jaar schommelt die eerder rond de 13 miljoen euro.
Uitgedrukt in aantal stuks is de daling iets minder dramatisch. De import zakte van boven de 600.000 stuks in het begin van afgelopen decennium naar iets minder dan 300.000. Het aantal stuks dat geëxporteerd werd vanuit ons land zakte ook, maar minder fel, van 1,7 miljoen in 2010 naar 1,2 miljoen voor 2019. Ons land blijft voor kerstbomen dus een exportland.

 

 

S&G 10/2020