Menu

Klaar voor de Brexit? Gebruik de checklist

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Met nog ongeveer vijf weken te gaan tot de Brexit op 31 oktober 2019 heeft de Europese Commissie haar oproep herhaald naar alle betrokkenen in de Europese Unie om zich voor te bereiden op een ‘no-deal’-scenario. De Commissie heeft daartoe een checklist vrijgegeven.

 

 

In het Verenigd Koninkrijk is er nog altijd de grootste onzekerheid over het al dan niet goedkeuren van een Brexit-akkoord. Met de huidige politieke situatie lijkt een ‘no deal’-scenario op 1 november een realistisch scenario, ook al is dit hoogst onwenselijk.

Het is in dit kader dat de Europese Commissie een gedetailleerde checklist heeft gepubliceerd om bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk te helpen met hun laatste voorbereidingen.

Noodzakelijke formaliteiten

Om de verstoring van handel met Groot-Brittannië zoveel mogelijk te minimaliseren, moeten alle partijen die betrokken zijn in handel met het Verenigd Koninkrijk zich van hun verantwoordelijkheden bewust zijn.

Dat houdt ook in dat de betrokken bedrijven moeten nagaan of ze in orde zijn met de noodzakelijke formaliteiten voor handel met een ‘derde’ land.

Europese middelen

De Europese Commissie heeft ook voorgesteld om middelen van het Europees Solidariteitsfonds en het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (AGAF) aan te wenden om bedrijven, werknemers en lidstaten te steunen die het meest beïnvloed worden door een ‘no deal’-scenario. Deze voorstellen moeten nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Europese raad.

In het Verenigd Koninkrijk is er nog altijd de grootste onzekerheid over het al dan niet goedkeuren van een Brexit-akkoord. Met de huidige politieke situatie lijkt een ‘no deal’-scenario op 1 november een realistisch scenario, ook al is dit hoogst onwenselijk.

Het is in dit kader dat de Europese Commissie een gedetailleerde checklist heeft gepubliceerd om bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk te helpen met hun laatste voorbereidingen.

Noodzakelijke formaliteiten

Om de verstoring van handel met Groot-Brittannië zoveel mogelijk te minimaliseren, moeten alle partijen die betrokken zijn in handel met het Verenigd Koninkrijk zich van hun verantwoordelijkheden bewust zijn.

Dat houdt ook in dat de betrokken bedrijven moeten nagaan of ze in orde zijn met de noodzakelijke formaliteiten voor handel met een ‘derde’ land.

Europese middelen

De Europese Commissie heeft ook voorgesteld om middelen van het Europees Solidariteitsfonds en het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (AGAF) aan te wenden om bedrijven, werknemers en lidstaten te steunen die het meest beïnvloed worden door een ‘no deal’-scenario. Deze voorstellen moeten nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Europese raad.

Je kan de uitgebreide checklist, hier downloaden.