Menu

Terug naar Actualiteit >Kostprijsberekening en rentabiliteit in de sierteelt

Alle regio's
Alle sectoren

Naast een kwaliteitsvol product is het van uitermate belang om als producent inzicht te verwerven in de cijfers van het bedrijf en voldoende aandacht te besteden aan marketing.

Meer dan ooit staat rentabiliteit hoog op de agenda van veel sierteeltbedrijven en sectororganisaties. Door de ecologische verduurzaming van de sector en de stijgende productiekosten staat de rentabiliteit vaak onder druk, nochthans is economische duurzaamheid een belangrijke voorwaarde om ook op andere vlakken te kunnen verduurzamen en in de toekomst te kunnen investeren.

Een correcte kostprijsberekening van de verschillende producten op het bedrijf is een belangrijk onderdeel van  een goed businessplan. De realiteit heeft echter uitgewezen dat hier bij veel siertelers het schoentje wringt… Een gebrek aan inzicht in de kostenstructuur van het bedrijf en de producten kan immers leiden tot verkeerde  beslissingen die de rentabiliteit van het bedrijf (verder) onder druk kunnen zetten.

Brochure kostprijsberekening sterke aanrader!

Net om die reden is twee jaar geleden het demonstratieproject ‘Telen met inzicht’ tot stand gekomen. Er werden bij heel wat sierteeltbedrijven gedetailleerde kostprijsberekeningen gemaakt. Via informatiesessies overal in Vlaanderen konden we al een tipje van de sluier rond dit thema oplichten. Als kroon op het werk heeft het PCS al deze kennis en ervaring gebundeld in de brochure ‘Kostprijsberekening en rentabiliteit in de sierteelt’. In deze brochure wordt haarfijn uitgelegd hoe je kostprijsberekening op je bedrijf correct kan toepassen en welke zaken je bijzondere aandacht verdienen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop de arbeidskost van een sierteeltproduct berekend kan worden. Ook wordt in de brochure haarfijn uitgelegd hoe je de algemene bedrijfskosten en investeringskosten op een correcte manier kan doorrekenen. Via enkele  voorbeelden worden de verschillende manieren en aspecten van kostprijsberekening geïllustreerd en wordt getoond hoe je het effect van bepaalde bedrijfsbeslissingen op de kostprijs van je sierteeltproduct kan simuleren.

In de brochure staan ook tal van tips over hoe je de rentabiliteit van je bedrijf en je teelten kan verbeteren, zodat de economische duurzaamheid van je bedrijf gegarandeerd blijft.

Verplichte lectuur voor elke sierteler!

2018 Brochure Kostprijsberekening en rentabiliteit in de sierteelt.pdf