Menu

Terug naar Actualiteit >Laat je informeren over een aardgasaansluiting

Alle regio's
Alle sectoren

Niet elke tuinder is aangesloten op het aardgasnet, doorgaans omdat de kost voor een aardgasaansluiting in het verleden te hoog lag. In de toekomst maakt de wetgeving met betrekking tot luchtkwaliteit het moeilijk voor tuinders die bijvoorbeeld stoken op zware stookolie of hout om nog te voldoen aan luchtkwaliteitsnormen. Ondertussen werd wel het aardgasnet sinds 2004 sterk uitgebreid. Daarom is het de moeite waard om je te laten informeren over een mogelijke aansluiting op het aardgasnet.

Eind 2015 keerde Europa de MCP-richtlijn goed. Deze richtlijn heeft betrekking op Medium Combustion Plants oftewel middelgrote stookinstallaties (1-50 MW). Sinds vorig jaar werd deze richtlijn omgezet in Vlaamse wetgeving. De MCP-richtlijn stelt regels vast om emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en fijn stof in de lucht door middelgrote stookinstallaties te beperken en zodoende de mogelijke risico's van die emissies voor de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Voor nieuwe installaties zijn de emissiegrenswaarden onmiddellijk van kracht. Nieuwe installaties zijn installaties die op of na 20 december 2018 in bedrijf worden gesteld. Voor bestaande installaties gelden ze pas vanaf 1 januari 2025 (voor installaties van meer dan 5 MW) of 1 januari 2030 (voor installaties van 5 MW of minder). De emissiegrenswaarden hangen af van de gebruikte brandstof, het vermogen en het type van de installatie (ketel, motor). De MCP-richtlijn voorziet daarnaast nog een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor installaties met een beperkt aantal draaiuren (500 per jaar).

Voor de meeste tuinders zal de MCP-richtlijn zodoende pas vanaf 2030 gevolgen hebben op de toegestane emissies van hun stookinstallatie. Dit zal het geval zijn voor tuinders die op dat moment nog stoken op biomassa (hout), extra zware stookolie of steenkool. Om dan nog aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen, zullen zij bijvoorbeeld moeten investeren in een rookzuiveringsinstallatie of moeten overschakelen op een propere brandstof.

Nieuwe kansen voor aardgas

Als tuinders met een stookinstallatie <5MW voor 2030 zijn omgeschakeld naar een propere brandstof zoals aardgas, zullen de emissienormen voor luchtkwaliteit voor deze bedrijven geen probleem vormen. Vandaar dat het voor deze groep de moeite loont om te bekijken of een aardgasaansluiting haalbaar is. Zeker voor bedrijven met een hoge warmtevraag, die bijvoorbeeld de combinatie met WKK zouden kunnen maken, kan een omschakeling naar aardgas financieel interessant zijn. Sinds 2004 werd het aardgasnet in Vlaanderen met bijna 50% uitgebreid. HET aardgasdistributienet in Vlaanderen zal in 2020 meer dan 57.000 km lang zijn.

 Dat betekent dat ondertussen ook voor tuinders in landelijk gebied beduidend meer mogelijkheden bestaan dan in het verleden om op een betaalbare manier op het aardgasnet te worden aangesloten.

Infoavonden met Fluxys-Fluvius

Om tuinders te informeren over de mogelijkheden van een aansluiting op het aardgasnet, organiseren Boerenbond, AVBS, Fluxys en Fluvius (het vroegere Eandis en Infrax) twee infoavonden.

Dinsdag 13 november om 20.00 uur bij PSKW, Duffelsesteenweg 101, Sint-Katelijne-Waver

Maandag 26 november om 20.00 uur bij PCG, Karreweg 6, Kruishoutem