Menu

Landbouwmonitoringsnetwerk zoekt siertelers

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Ben je geïnteresseerd in een gratis bedrijfseconomische boekhouding met garantie op anonimiteit en vertrouwelijkheid? Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij zoekt extra siertelers. Je helpt er ook de sector mee.

 

 

De huidige overheidsrapportage over de sierteeltsector geeft niet altijd de realiteit op het terrein weer. Nieuwe
bedrijven die nu instappen in het landbouwmonitoringsnetwerk hebben er zelf heel wat aan, maar geven ook
op een anonieme wijze een beter beeld over de sector.

Wat zijn de voordelen voor mij?

Een bedrijfseconomische boekhouding geeft economisch inzicht in het bedrijf en de bedrijfstakken binnen
het bedrijf. Daarenboven is het een nuttig hulpmiddel bij het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen.
Arbeid, energie, automatisatie, transport… en vele andere kosten worden in beeld gebracht.

Wat doet de overheid ermee?

De overheid gebruikt de gegevens uit de gedetailleerde bedrijfseconomische boekhoudingen in alle anonimiteit
om op regelmatige basis rapporten te publiceren over de rentabiliteit van de sierteeltsector. Dat geeft het 
beleid, maar ook vakorganisaties, inzicht in de actuele situatie van de verschillende deelsectoren. Daarnaast
worden de gegevens gebruikt in de voorbereiding van het Vlaamse landbouwbeleid, zoals de opmaak van
het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid, het VLIF… Een deel van de verzamelde gegevens van het
Landbouwmonitoringsnetwerk vloeit door naar het Europese boekhoudnet.

Ondervertegenwoordiging rechttrekken

Het landbouwmonitoringsnetwerk telt circa 650 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. De aanwerving gebeurt om
de steekproef representatief te houden. Siertelers met serres zijn op vandaag absoluut ondervertegenwoordigd
in de monitor. AVBS hoopt via deze oproep enkele leden te kunnen motiveren om hier aan deel te nemen.

Interesse?

Heb je interesse in deze bedrijfseconomische boekhouding, neem dan contact op met het AVBS-secretariaat 
of met Pascal Braekman via (pascal.braekman@lv.vlaanderen.be)