Menu

Terug naar Actualiteit >Langere werkdag of werkweek in de tuinaanleg - en onderhoud?

Alle regio's

De wettelijke arbeidsduur van 38 uur per week kan ook als een gemiddelde op jaarbasis ingevuld worden. In de drukkere periodes van het jaar kunnen werknemers tot maximaal 11 uur per dag en 50 uur per week werken. 
Pas vanaf het twaalfde arbeidsuur ben je overurentoeslag verschuldigd. Opgelet: dit systeem van ruime flexibiliteit kan je niet zomaar toepassen. De toepassing van flexibiliteit (aparte clausule) moet uitdrukkelijk in het arbeidsreglment vermeld worden, samen met de gekozen referteperiode. De referteperiode is het tijdvak waarin de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd zal bereikt worden. In de loop van het jaar kan je gebruik maken van verschillende uurroosters. Deze moeten in het arbeidsreglement staan.
Je moet de werknemers vooraf op de hoogte brengen van het uurrooster dat van toepassing is. Er is geen
minimale verwittigingstermijn. Wel moet je als werkgever steeds kunnen aangeven met welk uurrooster je
werkt.

Teller op de loonbon

Wanneer er bijkomende uren gepresteerd worden, moet je die in de loonberekening als meeruren vermelden.
Op de loonbon vermeldt een teller het aantal meeruren.
Er geldt een meerurenplafond van maximaal 143 uur. Eens dit maximum bereikt, moet je eerst inhaalrust
geven. Nadien kunnen werknemers opnieuw bijkomende uren presteren. Meeruren worden niet betaald op het
ogenblik van de prestatie maar wel op het moment van de recuperatie. Het gaat dus om betaalde inhaalrust.

120 uur vrijwillige overuren

Sinds enige tijd bestaat in ons land ook de mogelijkheid om de werknemer te vragen om vrijwillig overuren te presteren. Sinds 1 april 2019 is het aantal uren verhoogd naar 120. Wanneer je gebruik wil maken van dit
systeem, moet elke werknemer schriftelijk zijn akkoord geven. Deze uren moet je met een afzonderlijke
code vermelden in de loonberekening. Je kan deze vrijwillige overuren in één keer uitbetalen. Pas je dit systeem toe in combinatie met flexibiliteit - waarbij het aantal uren tijdens de referteperiode is geplafonneerd tot 143 - dan
heeft dit invloed op de inhaalrust. Bij het toepassen van de 120 vrijwillige overuren moet je eerst 84 van deze uren aanrekenen op de meerurengrens van 143 uur. Er blijft dus een quotum van 59 meeruren over dat
boven de 9 uur per dag en boven de 38 uur per week kan gepresteerd worden.