Menu

Laureaten van de 9de innovatiecampagne

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Op 20 november werden de 10 laureaten van de innovatiecampagne, die voor de 9de keer werd georganiseerd, bekend gemaakt.
Veel ideeën groeien op de bedrijven zelf. Om dit niet verloren te laten gaan, organiseert het Innovatiesteunputn om de 2 jaar een innovatiecampagne. De huidige campagne richtte zich concreet op initiatieven rond milieu- en technologische innovatie, productinnovatie, strategische innovatie en energie-innovatie. Met een recordaantal van 150 inzendingen bewijst deze editie opnieuw dat er heel wat goede ideeën leven op land- en tuinbouwbedrijven.

QR-registratie in de boomkwekerij

Marjan Denie mocht voor boomkwekerij Hoebenschot uit Lichtaart de prijs in ontvangst nemen voor de QR-registratie op het veld.
Boomkwekerij Hoebenschot is gespecialiseerd in haag-en vormplanten en fruitbomen. Om kamf te maken met het vele administratieve avondwerk voor onder andere arbeidsregistratie en nacalculatie werd, samen met een specialist uit de IT-wereld, nagedacht ov er het labelen van alle bomen met een QR-code. Daaraan kan een specifieke app gekoppeld worden zodat alle taken die op het veld uitgevoerd worden, à la minute met deze applicatie kunnen geregistreerd worden. Eens de QR-code gescand, verschijnt de informatie van de specifieke boom en kan je meteen de tijd die je spendeert aan een bepaalde handeling bij die boom, registeren en dus linken aan die boom. Hierdoor kan het bedrijf de teeltgeschiedenis opvolgen en kan de registratie veel correcter en vlugger gebeuren.

Je kan niet verwachten dat meteen alles via deze app kan gaan, zegt Marjan. De ontwikkelingen in de automatisering gebeuren stapsgewijs in samenspraak met de IT-mensen. Momenteel zijn de eerste twee fasen in het project voltooid, namelijk de database die achter de hele app zit en de nacalculatie die aan deze app moet gekoppeld worden. De volgende fase bestaat uit het in kaart brengen van alle fruitbomen op de kwekerij en het ter beschikking stellen van alle informatie voor iedereen. Het uiteindelijk doel is een volledige integratie van de kwekerijgegevens in de boekhouding en de facturatie. Via de QR-code kan er ook informatie (verzorgingstips, foto's van de boom in bloei...) aan de toekomstige koper meegegeven worden.

Er bestaan heel wat systemen voor kostprijsberekening maar niet zo geschikt voor kleine en middelgrote sierteeltbedrijven. Dit systeem is betaalbaar met relatief lage investeringen, meent Marjan.

Kwekerij Hoebenschot wil in eerste instantie uiteraard zelf gebruik maken van deze app maar wil ze later ook ter beschikking stellen voor collega-boomtelers.