Menu

Terug naar Actualiteit >Ledenvoordeel tankcontroles verlengd met nieuwe partner

Alle regio's
Alle sectoren

Boerenbond-AVBS biedt leden al een tiental jaar de mogelijkheid om de kostprijs voor het keuren van tanks voor opslag van brandstoffen te reduceren. Daarvoor onderhandelde Boerenbond-AVBS telkens een groepstarief met een keuringsbedrijf. Dit jaar is er een overeenkomst met Corcon.

 

Voor de keuring (beperkt onderzoek) geldt het groepstarief van 127 euro (excl. btw) per bovengrondse of ondergrondse tank. In dit bedrag zijn verplaatsingskosten inbegrepen. Een indienststellingskeuring voor deze tanks bedraagt 139 euro (excl. btw). Facturatie gebeurt rechtstreeks via Corcon. Via de infovergaderingen probeert Boerenbond-AVBS in samenwerking met Corcon de slaagkans bij de keuring zo groot mogelijk te maken. Boerenbond-AVBS zal bij discussies tussen Corcon en klanten die zich via dit kanaal aanmelden,
echter niet tussenkomen.
De keuring moet om de drie jaar gebeuren voor bovengrondse bedrijfstanks, om de twee jaar voor ondergrondse
bedrijfstanks buiten waterwingebied en om het jaar voor ondergrondse tanks binnen waterwingebied.

Binnen de drie weken

Keuringen worden normalerwijze uitgevoerd binnen een termijn van minimaal één week en maximaal drie weken na de inschrijving. Wil je dat later, dan kan je de periode aangeven waarin je de keuring zou willen laten plaatsvinden. Corcon houdt hier rekening mee in functie van planningsmogelijkheden.

Wachttijden vermijden

Tijdens de keuring moet je een hele reeks documenten kunnen voorleggen. Voorbeelden hiervan zijn de omgevingsvergunning, conformiteitsverslagen, het funderingsattest of verslagen van dichtheidsproeven. De volledige lijst vind je op het inschrijvingsblad op de website. Indien er attesten van conformiteit ontbreken, kan Corcon hier tegen een meerprijs voor te zorgen. Deze prijzen zijn terug te vinden op de informatiefiche via onze website.
Om de scherpe prijs te kunnen behouden, moeten lange wachttijden voor de inspecteurs vermeden worden. Op veel bedrijven moet de controleur nogal eens lang wachten vooraleer de dat juiste documenten gevonden zijn. Zorg dus dat je alle documenten vooraf gezocht en klaargelegd hebt, en geef je gsm-nummer door!

Praktisch

Telers die willen inschrijven, kunnen het inschrijvingsblad invullen. Boerenbond-AVBS geeft de inschrijvingen door naar Corcon, die zich engageert om binnen de afgesproken termijn een keuring uit te voeren. Corcon neemt contact op om af te spreken wanneer ze kunnen langskomen. Aangezien de prijs geldt voor groepsgewijze aanpak, vragen we je je maximaal te schikken naar de voorgestelde datum.

Aandachtspunten bij controle

Je moet zelf de nodige voorbereidingen treffen en ervoor zorgen dat je tanks op het ogenblik van controle de wetgeving naleven.

Via de website van Boerenbond vind je de meest gemaakte fouten.

Meer weten?

Twijfel je of je tank in orde is voor keuring, neem dan contact op met het AVBS-secretariaat, tel. 09/326.72.10 of
info@avbs.be.