Menu

Terug naar Actualiteit >Leerlingen vertrouwd maken met de boomkwekerij


De boomkwekerij is nog bij veel leerlingen onbekend en dus ook onbemind als studierichting. De tweejaarlijkse WEBOS-scholendemo probeert hier verandering in te brengen.De boomkwekerij is nog bij veel leerlingen onbekend en dus ook onbemind als studierichting. De tweejaarlijkse WEBOS-scholendemo probeert hier verandering in te brengen.

Twaalf jaar geleden vonden de West-Vlaamse tuinbouwscholen en Webos elkaar. Webos is de Vereniging voor de West-Vlaamse Boomkwekerijsector en een ledenkring AVBS. Beide partijen stelden vast dat leerlingen weinig voeling hadden met de boomkwekerijsector. “We zagen leerlingen vlugger kiezen voor de studie-optie tuinaanleg in plaats van voor de boomkwekerijsector, terwijl de boomkwekerijsector toch ook toekomstperspectieven biedt”, aldus John Vanderquaden van VABI Roeselare. Door een bezoek aan enkele praktijkbedrijven kunnen leerlingen van de tweede en derde graad TSO en BSO een evenwichtiger beeld van de sector vormen. Naast de tuinbouwschool van Roeselare, tekenden ook die van Oedelem, Kortrijk en Torhout present.

Aandachtspunten

Boomkwekerijen Schepers uit Wingene en DSplant uit Zwevezele stelden hun bedrijf voor alles samen meer dan 100 leerlingen open. Jozef Hanssens van boomkwekerij Schepers besprak in zijn groepjes de vermeerderingstechnieken en de aandachtspunten bij elke teelt. Een van de aandachtspunten is het werken met groeikrachtig uitgangsmateriaal. “Vooral voor teelten waarvan klanten vragen naar autochtone genetica, is het minder eenvoudig geworden om tot homogene partijen te komen”, wist Jozef Hanssens de leerlingen te vertellen.

Naast de telers zelf, kwamen op de bedrijven ook specialisten in mechanisatie, grondontleding en bemesting hun expertiseveld uit de doeken doen. “Naast schoolbezoeken ontvangen geregeld ook andere groepen”, aldus Jozef Hanssens. “Het is een uitgelezen kans voor ons om de sector in een positief daglicht te stellen. En zelfs mochten deze leerlingen voor tuinaanleg kiezen, is het voor hen nog altijd nuttig om de productie beter te leren kennen. En voor ons ook.”