Groen Groeien - Mahieu wint VVOG prijs - foto Stad Brugge

Mahieu NV wint Groenaannemer-award 2023

22 februari 2024

Elk jaar belonen VLAM en VVOG een openbaargroenproject dat met de expertise van een professionele tuinaannemer werd gerealiseerd. De award brengt het maatschappelijk belang van openbaar groen onder de aandacht en ijvert voor een goede samenwerking tussen gemeentebesturen, boomkwekers en tuinaannemers. Het project ‘Maaike Kerrebrouck’ te Brugge werd door de jury (waar AVBS deel van uitmaakt) geselecteerd als winnaar. De aanleg gebeurde door Mahieu nv uit Oudenburg.

Openbaargroen-awards

Tijdens de finaledag van de Openbaargroen-awards in Antwerpen reikten VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) en VLAM een speciale award uit aan een openbaargroenproject dat gerealiseerd werd met een inbreng van een professionele groenaannemer. Het was Mahieu nv uit Oudenburg die dit jaar met de hoofdprijs aan de haal ging en de prijs persoonlijk kwam ophalen. Als mede-jurylid mocht AVBS dit jaar een kort woordje doen en de winnende groenaannemer aankondigen.

'Maaike Kerrebrouck'

Dicht bij het Brugse centrum is een project gerealiseerd dat vooral oog had voor een betere opvang van water. In combinatie met de juiste beplanting werd uiteindelijk een klimaatbestendig park aangelegd. Voor het project Maaike Kerrebrouck werd gebruikgemaakt van het klimaatportaal van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). De adaptatietools toonden aan dat de omgeving in de toekomst te maken kon krijgen met significante wateroverlast. Om voldoende draagvlak te creëren bij de buurtbewoners, werden zij vanaf de ontwerpfase van het park geconsulteerd en werden de mogelijke gevaren van de wateroverlast mee gecommuniceerd.

Klimaatbestendig label

Sinds dit jaar belonen VMM en VVOG via het nieuwe label ‘Klimaatbestendig’ de klimaatadaptieve inspanningen van steden en gemeenten bij bepaalde projecten. De effecten van klimaatverandering hebben impact op ons allemaal. Steden en gemeenten kunnen hun inwoners hier beter tegen beschermen door gericht adaptieve maatregelen in te plannen en uit te voeren. Een klimaatbestendig project heeft als doel de gevolgen van klimaatuitdagingen zoals wateroverlast, droogte en hittestress, lokaal in te perken. In hun rol als inrichter van het openbare domein, spelen steden en gemeenten een cruciale rol in het verwezenlijken van dergelijke projecten.

 

Groen Groeien - Mahieu wint VVOG prijs - foto VVOG

Gedelegeerd bestuurder Tony Mahieu en calculator/projectvoorbereider Stephanie Mahieu mochten de Groenaannemer-award in ontvangst nemen.

 

Project met label in het achterhoofd

Met als doelstelling het park klimaatbestendig te maken, werd de woonwijk omgevormd tot een groene oase met veel infiltratiemogelijkheden en boomschaduw. De eerder grijze omgeving maakte plaats voor een slimme groene invulling. Eerst en vooral werd de focus gelegd op het minimaliseren van de verharding (zie waterinfiltratie). De bestaande verharding werd waar mogelijk opgebroken (zo’n 45%), en op de overige plaatsen is enkel de functionele verharding behouden.

Qua beplanting werd onder andere gekozen voor twintig wilgen langs de afwateringsgracht. Deze soort is goed geschikt voor een natte omgeving. De zone rond de gracht heeft bovendien een multifunctioneel karakter. Er werd voor het project heel wat grond verzet. Opgehoogde gronden werden opnieuw verlaagd en ingericht met zitmuren. Zo kan de zone in de zomer fungeren als beleefplek en in de winter ook dienst doen als buffer bij overvloedige neerslag. Deze infiltratie-ingrepen gaan zowel wateroverlast als verdroging tegen in de ruimere omgeving.

 

De eerder grijze omgeving maakte plaats voor een slimme groene invulling. Zowat 45% van de verharding werd daartoe verwijderd.

Groen Groeien - Mahieu wint VVOG prijs - foto VVOG
Hittestress milderen

Klimaatbestendig betekent niet alleen het waterverhaal aanpakken, ook een vergroening is aan de orde. Om de hittestress te minimaliseren, werden er naast de wilgen nog 21 andere bomen aangeplant, verspreid over het gebied. Op die manier wordt in de zomer voldoende schaduw gecreëerd en wordt het aangenaam vertoeven in het Park Maaike Kerrebrouck. Verder zorgen meer dan 1800 vaste planten, een bloemrijk grasmengsel en een wilgenrij voor extra diversiteit.

Jurering

De Groenaannemer-award is maar één van de vele categorieën van deze wedstrijd. Alle openbare projecten worden onderverdeeld in verschillende thema’s: wijkgroen, groene speelplaatsen, landschapsparken, groene ader,… Verder worden ook bijenvriendelijke gemeenten bekeken. Aan consulenten Mathias Gysbrechts en Jarne Depaepe wordt jaarlijks gevraagd om enkele dagen mee op pad te gaan voor de jurering.

Het is zeer interessant om te luisteren naar het verhaal van de mensen op het terrein. Ze zijn trots dat ze hun verwezenlijkingen kunnen voorstellen. Er zijn weer flink wat stappen gezet met enkele toonaangevende projecten. Het aantal projecten met tuinaannemers is dit jaar ook sterk gestegen. We doen graag een oproep om in de toekomst meer projecten in te dienen. Er zijn immers veel waardevolle openbare projecten waarin een tuinaannemer betrokken was, die nu niet op de radar staan.