Menu

Terug naar Actualiteit >Mechanisch inzaaien van bloemenweide

Alle regio's

Het inzaaien van een bloemenweide wordt meestal manueel uitgevoerd. Gezien de vraag naar steeds grotere bloemenweides en de kost van het zaad, is een accurate  mechanisering gewenst.

 

Vandaag is het met de hand zaaien nog altijd de norm. De zadenmengeling wordt hier al dan niet gemengd met zand of een granulaat zodat het gemakkelijker met de hand te verdelen is. Deze methode heeft het voordeel van de eenvoud en de efficiëntie. Men meet de in te zaaien oppervlakte, mengt de gewenste hoeveelheid bloemenzaad met zand en verdeelt het gelijkmatig over de oppervlakte.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe oplossingen

De handmatige manier van werken is geschikt voor oppervlakten die niet heel groot zijn. Bloemenweiden zijn echter zodanig succesvol en geliefd geworden, dat ook de vraag naar hele grote bloemenvelden stijgt. En als men spreekt over ettelijke hectaren aan bloemenweides wordt het minder evident om handmatig te zaaien. Anders gezegd: met de nood aan grotere bloemenweiden, stijgt de nood aan machines om de zaaiwerken uit te voeren.

Geen verlies aan precisie

De vereisten voor een dergelijke machine zijn evenwel niet min. Door de kostprijs van dergelijke zaadmengelingen, mag er van verspilling geen sprake zijn. Een dergelijke machine moet ook zeer accuraat afgesteld kunnen worden. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat het dure bloemenzaad over een half perceel verspreid wordt en er bijgevolg slechts een halve bloemenweide tot stand komt.

Oostenrijkse oplossing

Het Oostenrijkse Technik-Plus brengt nu een zaaimachine op de markt die aan de gestelde voorwaarden lijkt te voldoen. De TP ÖKO-AIR strooier kan ingezet worden voor het nauwkeurig zaaien van alle kleine zaden, microgranulaat en kleinkorrelige minerale meststoffen. De trechtervormige recipiënt kan eenvoudig aan een bestaand werktuig (rotoreg, triltandcultivator…) bevestigd worden. Als de gesloten trechter gemonteerd is, dienen enkel nog de keerplaat/of slangen vastgemaakt te worden. De zaaiasmotor wordt aangedreven door de accu van de trekker. Trechtergroottes van 60 tot 300 liter en gecoördineerde zaaiassen zorgen voor een gemakkelijke instelling en een optimale oppervlaktebedekking. Ook het aantal zaadbuizen (2, 6 of 8 uitgangen) kan naar wens worden gekozen. De machine laat toe om zaden met verschillende afmetingen probleemloos en willekeurig te verspreiden.

Monteervrijheid

Het feit dat de strooier gemonteerd dient te worden op een bestaande machine, drukt enerzijds de prijs en geeft anderzijds de gebruiker de mogelijkheid om de montage uit te voeren naar eigen goeddunken. Dit kan zowel voor de trilranden of tussen de trilranden en de rasterrol, alles is mogelijk.