Acerta Consult

Meer rendement door in te zetten op eigen talent

19 januari 2023

Vijf inzichten om je medewerkers gelukkig(er) aan boord te houden

De arbeidskrapte op de markt laat zich voelen bij Belgische bedrijven. Sterke en dynamische profielen zijn hot op de arbeidsmarkt. Een kans die werknemers ruiken om sneller van werkgever te switchen want ze zijn gegeerd. Nieuw talent aan boord halen is geen gemakkelijke opdracht. Ze aan boord houden vormt echter ook een uitdaging.

Hoe maak je je als bedrijf aantrekkelijk en zorg je voor continuïteit in je personeelsbestand? Je wilt immers niet dat opgedane kennis en investeringen in je personeel een uitputtingsslag worden.

Wij delen alvast enkele inzichten om zo'n uitputtingsslag te vermijden.

 

Inzicht 1: zorg voor een goede employee experience

Van het sollicitatiegesprek tot de aanwerving, tot misschien zelfs een promotie of functiewijziging: elke medewerker legt als het ware een reis af binnen je bedrijf. Deze reis wordt ook wel de employee journey genoemd. Wanneer je medewerker die 'reis' als positief ervaart, dan zal dat zijn vruchten afwerpen. Bij een goede employee experience zal je medewerker immers gelukkiger zijn, meer betrokkenheid tonen én gemotiveerder en productiever zijn.

Hoe zorg je ervoor dat die employee experience goed verloopt? Door voldoende aandacht te schenken aan elke fase van de reis: onboarding, talentontwikkeling, welzijn of zelfs het afscheid. Breng alle processen goed in kaart en zorg dat er nergens hiaten zitten.

 

Inzicht 2: verloon volgens ABC

Loon motiveert. Of tenminste, dat wil het cliché. Terwijl een loon eigenlijk een motivatie is die niet uit onszelf komt. In die zin staat ze haaks op onze basisbehoeften van autonomie, betrokkenheid en competentie (ABC uit de zelfdeterminatietheorie). Dus de vraag in tijden van een krappe arbeidsmarkt én nieuwe manieren van werken is: hoe kan loon echt motiveren?

Een transparant en billijk nettoloon is zonder meer het olympische minimum. Zit het niet goed, dan is het een reden voor vertrek. Wie bonussen aanbiedt, houdt er het best rekening mee dat het niet contraproductief werkt. Je loonbeleid kan veel meer zijn dan de spreekwoordelijke wortel die je aan medewerkers voorhoudt.

Kiezen is winnen

Best opmerkelijk: meer dan 8 op de 10 Belgen (84%) geeft aan dat ze zelf geen keuzes kunnen maken binnen hun loonpakket, terwijl je in de huidige war for talent zou verwachten dat werknemers en sollicitanten zelf keuzes kunnen maken in functies van hun eigen behoeftes. Een recent onderzoek van Ugent bevestigt dat keuzemogelijkheden belangrijk zijn: werknemers zouden bijvoorbeeld bereid zijn minder loonopslag te aanvaarden in ruil voor meer telewerk.

 

Ellen Roelants, Experte verloning bij Acerta Consult: "Wanneer je keuzemogelijkheden voorziet in een loonbeleid, kan je als bedrijf inspelen op de individuele behoeften van de medewerkers. Je kan bijvoorbeeld een bedrijfsfiets, extralegale vakantiedagen of bureaumateriaal als opties aanbieden in een flexibel loonbeleid. Dankzij die keuzevrijheid verhoog je de autonomie van je medewerkers en dat werkt dan weer motiverend."

Inzicht 3: bied loopbaanperspectief

Maak de mogelijke loopbaanpaden in je organisatie inzichtelijk. Loopbaanpaden vormen een overzicht van de verschillende functies met logische ordening op basis van hoofdrol en niveau.

Loopbaanladders geven zowel inzicht in de horizontale als verticale mogelijkheden in de organisatie en bieden perspectief aan je medewerkers.

Via individuele begeleiding en loopbaan coaching kan je je medewerkers begeleiden om grip te krijgen op hoe zij zich verhouden tegenover een bepaalde job en welke ontwikkelstappen ze kunnen nemen om daar te geraken.

Inzicht 4: zorg voor het welzijn van je medewerkers

Medewerkers die zich mentaal en fysiek goed voelen komen graag naar het werk. Uit de Talent Pulse-bevraging blijkt dat het geluk van je medewerkers voor een groot stuk afhangt van de leidinggevende, meer bepaald van zijn/haar people management skills. Wanneer de leidinggevende inzet op de talenten van zijn medewerkers en oog heeft voor de ontwikkeling van het team, naar hun welzijn vraagt en duidelijk en transparant communiceert, dan zijn je medewerkers gelukkiger en minder geneigd om van job te veranderen. Je herkent hier natuurlijk ook de basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie in.

Inzicht 5: creëer een werkbare werkomgeving

Thuiswerk krijgt meer en meer een vaste werkvorm. Hoe zien werknemers dat dan liefst georganiseerd? Twee derde wil liefst een flexibel systeem, zonder vaste regeling rond thuiswerkdagen. Maar het is niet omdat werknemers thuiswerk algemeen positief waarderen, dat alles vanzelf optimaal verloopt. Werknemers geven aan thuis minder bij te leren, in te boeten op de band met hun collega's en leidinggevenden.

Hannelore Van Meldert, hr-experte van Acerta Consult legt uit: "Om het maximum te halen uit hybride werken - de werkvorm die thuis- en kantoorwerk combineert - zou het soort werk moten kunnen bepalen waar iemand dat werk doet. Het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor de informele momenten op kantoor waar je connectie opbouwt met je collega's, cruciaal voor welbevinden."

Denk na over hoe je thuiswerk faciliteert. Welke afspraken je hieromtrent maakt in je bedrijfspolicy, maar ook hoe je je leidinggevenden voorbereidt op hybride werken. Waarom geen professioneel thuiskantoor? Een professionele werkplek waar een werknemer met focus kan werken. Via het Benefit Motivation Plan of het KMO-cafetariaplan van Acerta Consult kan je zo'n concept aanbieden.

Nood aan individueel advies voor jouw hr-behoeften? Acerta Consult bundelt jarenlange ervaring en expertise onder één dak.
Acerta Consult