Menu

Terug naar Actualiteit >Meeste verkoopkanalen weer open, behalve openbare markten

Alle regio's

Maandag 11 mei mogen de winkels weer open. Ook de meeste specifieke verkoopkanalen voor sierteeltproducten zijn hier op aandringen van AVBS en Boerenbond mee in opgenomen, al blijft het gehandhaafde verbod op openbare markten wel een pijnlijke uitzondering voor de sector.

 

 

AVBS en Boerenbond hadden er samen met Unizo bij de Nationale Veiligheidsraad voor gepleit dat specifieke verkooppunten voor bloemen en planten expliciet zouden worden opgenomen bij de vermelding van winkelpunten die weer open mogen vanaf komende maandag. Voor alle details van deze beslissing moeten we wachten op de publicatie van het ministerieel besluit. Dan zullen we verder informeren.

Concreet voor onze sector ging het om thuisverkoop van niet-voedingsproducten (waaronder bloemen en planten), niet-voedingsautomaten, verkoopkramen van bloemen en planten langs de weg en openbare markten.

Na het aflopen van de Nationale Veiligheidsraad blijkt nu dat al deze verkooppunten effectief opnieuw open mogen, met uitzondering van de openbare markten. Voor verkoopkramen van bloemen en planten langs de weg geldt wel dat de burgemeester toestemming moet geven wanneer er openbaar domein ingenomen wordt.

Voorwaarde voor de heropening van deze punten is dat handelaars zich maximaal inspannen om preventiemaatregelen te respecteren, waaronder het garanderen van de social distancing en het toepassen van goede hygiënepraktijken. Hiervoor verwijzen we graag naar de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. 

AVBS en Boerenbond zijn tevreden dat de Veiligheidsraad tegemoet is gekomen aan het merendeel van de vragen tot heropening van specifieke verkooppunten voor sierteeltproducten. Ze zullen echter de vraag om ook openbare markten snel weer te heropenen blijven stellen. Openbare markten bevinden zich immers in de gezonde open lucht, laten social distancing goed toe en helpen mee om klanten te spreiden over alle winkels heen. Ten slotte botsen zij nu op een ongelijk speelveld in vergelijking met hun concurrenten. Ook het niet kunnen openen van bloemenwinkels op Moederdag (10 mei) is een gemiste kans voor de sector.