Menu

Terug naar Actualiteit >Meld tekenbeten bij wetenschappelijk instituut volksgezondheid

Alle regio's
Alle sectoren

Het vermijden van tekenbeten is een belangrijke stap in de preventie van Lyme borreliose en andere ziekten die kunnen worden overgedragen door teken. In juni 2015 werd TekenNet opgericht met de bedoeling om de blootstelling van de Belgische bevolking aan tekenbeten op te volgen in tijd en ruimte. Dit helpt om het risico op tekenbeten in kaart te brengen en doelgericht aan te pakken. Het aantal gemelde tekenbeten op mensen kan altijd op de TekenNet website worden geraadpleegd, tot op gemeenteniveau.

TekenNet maakt gebruik van twee instrumenten: de website https://tekennet.wiv-isp.be en een “TekenNet” app voor mobiele telefoons. Via beide systemen kunnen burgers een tekenbeet melden. De opvolging van gemelde tekenbeten gebeurt op twee verschillende manieren. Tekenbeten op mensen kunnen enerzijds door burgers anoniem gemeld worden. Om een betrouwbare basiscurve te kunnen opbouwen, worden burgers anderzijds opgeroepen om zich in te schrijven op de TekenNet website. Eens ingeschreven, maken deze mensen deel uit van een vaste groep gebruikers, met een eigen meldingspagina.

In het kader van een studie verzamelt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zoveel mogelijk teken die zich hebben vastgebeten op mensen (niet op dieren). Het doel van de studie is een beter beeld te krijgen van het voorkomen van een aantal ziektekiemen in teken in de provincies. De inzameling van teken loopt van 1 april tot en met 31 oktober 2017. Alle informatie via de website https://tekennet.wiv-isp.be.