Menu

Moet ik belastingen betalen op de coronasteunmaatregelen?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De coronasteunmaatregelen komen voor alle ondernemingen als geroepen in deze moeilijke en harde tijden. Ze ondersteunen ondernemingen en voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen. Maar zijn ze belastbaar, en hoe?

 

 

 

Lokale en regionale coronasteunmaatregelen

De lokale en regionale steunmaatregelen zijn maatregelen voor zelfstandigen en vennootschappen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de gewestelijke coronahinderpremie, de Vlaamse compensatiepremie, Vlaamse ondersteuningspremie en de ReCapremie en Eventpremie van de stad Kortrijk. Ook het Vlaamse noodfonds voor sierteelt valt hieronder.

Deze steunmaatregelen zijn vrijgesteld van de personen- en vennootschapsbelasting indien deze zijn betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.

Federale coronasteunmaatregelen

Naast de lokale en regionale coronasteunmaatregelen kan je ook beroep doen op enkele federale steunmaatregelen zoals het crisis- en heropstart-overbruggingsrecht. Het crisisoverbruggingsrecht geldt voor zelfstandigen of bedrijfsleiders die wegens overmacht (corona) hun activiteit hebben onderbroken. Om beroep te doen op het heropstartoverbruggingsrecht daarentegen moet je kunnen aantonen dat je je onderbroken activiteit heropstart, maar dat je omzetverlies lijdt.

Deze steunmaatregelen zijn belastbaar in functie van de aard van de activiteit:

 

 

Crisis-overbruggingsrecht

Heropstart-overbruggingsrecht

Zelfstandigen (winsten/baten)

16,5% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/-baten van de laatste 4 jaren (boven deze grens is het progressief belastbaar).

Progressief belastbaar

Bedrijfsleider

Progressief belastbaar

Progressief belastbaar

Zelfstandigen (niet-inwonend)

16,5% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/-baten van de laatste 4 jaren (boven deze grens is het progressief belastbaar).

16,5% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/-baten van de laatste 4 jaren (boven deze grens is het progressief belastbaar).

Bezoldigde meewerkende echtgenoten

Niet belastbaar

Niet belastbaar