Menu

Mogelijkheden voor tuincentra, maar Nationale Veiligheidsraad beslist

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon ziet persoonlijk mogelijkheden om tuincentra op een veilige manier open te stellen voor consumenten. Wel verwees hij voor de uiteindelijke beslissing hiervoor naar de Nationale Veiligheidsraad. Vincent Van Peteghem (CD&V) vond een noodfonds voor de sierteelt “niet onlogisch”.

 

 

De situatie voor de land- en tuinbouw en ook de sierteelt werd besproken op de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 25 maart. Vincent Van Peteghem (CD&V) brak in de bijeenkomst een lans voor de sierteeltsector. Voor heel wat bedrijven is het voorjaar de belangrijkste periode van het jaar, dikwijls met hele hoge percentages omzet die ze dan realiseren. Het kapitaal van die bedrijven zit in de serres. “De bankrekening van veel van die bedrijven is leeg, terwijl die dikwijls al was aangevuld met seizoenskredieten. Zij zitten echt in de problemen. De verkoop is volledig stilgevallen en het zou niet onlogisch zijn dat wij voor die sector een noodfonds opzetten”, aldus Van Peteghem.

Vanuit Open VLD uitte Gwendolyn Rutten haar bezorgdheid over de financiële leefbaarheid van de hele land- en tuinbouw. Ze betreurde de verwarring rond het feit dat sommige tuincentra wel open kunnen zijn, en anderen niet. Het gesloten blijven van containerparken – ook voor groenafval van mensen die in de tuin werken – zag ze als een belemmerende factor voor mensen die in hun tuin werken. “Als daar social distancing kan, zou dat misschien een klein verschil maken.

Minister-president Jan Jambon pikte in op het al dan niet open zijn van tuincentra. Hij legde uit dat de parallel is getrokken met grootwarenhuizen,  die omdat ze voeding verkopen, ook  non-food mogen verkopen. Verder zag hij door de grote oppervlakte van tuincentra deze vrij gemakkelijk de physical dinstancing te kunnen organiseren. “Zo geef je ook de mensen de kans om in hun tuin en dergelijke bezig te zijn. Ik denk dat we toch eens moeten kijken of daar geen versoepeling mogelijk is. Maar dat is materie voor de Nationale Veiligheidsraad, dat moeten we op dat niveau aankaarten.”

In naam van Minister van Landbouw Hilde Crevits antwoordde Wouter Beke dat de Vlaamse regering er op zal blijven aandringen dat Europa de Europese crisismaatregelen activeert en deze openstelt voor sierteeltproducten.

AVBS volgt de politieke discussie verder op. AVBS en Boerenbond verwachten dringend een stevig signaal van de Vlaamse regering. “De tijd van inventariseren is voorbij, het is tijd voor actie en concrete maatregelen”, aldus Pieter Van Oost, secretaris AVBS.

 

Volg hier het debat in het Vlaams Parlement van 25 maart 2020