Menu

Naar een beter standaardbestek 250

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

J. Vancayzeele

Het gekende standaardbestek 250 bundelt alle eisen waaraan materialen en aannemingswerken voor openbare aanbestedingen moeten voldoen. Voor de boomkwekerijsector is voornamelijk het hoofdstuk houtige gewassen belangrijk. De eisen die hierin opgenomen zijn, zijn bepalend of een bepaalde partij planten goedgekeurd wordt voor gebruik in betreffende projecten. In september vond een overleg plaats met het agentschap Wegen en Verkeer over deze voorgeschreven kwaliteitseisen. Aandachtspunten van zowel het agentschap als van de kwekerszijde werden tijdens dit overleg besproken.

AVBS heeft na afloop van dit overleg initiatief genomen om met een werkgroep samen te komen die een aantal voorstellen voor aanpassing zal uitwerken. Een eerste conclusie van deze werkgroep is dat een aantal eisen die momenteel opgenomen zijn in het standaardbestek niet voor alle verschillende soorten haalbaar zijn. Overigens zijn de eisen rond snoeien weinig specifiek en niet in harmonie met de snoei- en verplantcyclus waarin een laanboom geteeld wordt. AVBS werkt momenteel zelf aan een betere beschrijving van de eisen, rekening houdend met de teeltmethode en verplantingscyclus van een laanboom. Het PCS zal ook proeven aanleggen om de invloed van andere snoei- en bemestingsmethoden op de kwaliteit van laanbomen te testen. Eens de voorstellen concreet uitgewerkt zijn en de resultaten van het onderzoek er zijn, zal de sector deze voorleggen.