Menu

Naar een opening van openbare markten

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Vandaag 11 mei mogen de winkels en heel wat specifieke verkooppunten voor bloemen en planten weer open. Openbare markten kunnen nog niet, al lijken beleidsmakers wel oren te hebben naar de pleidooien van onder meer AVBS en Boerenbond.

 

 

 

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) toont zich alvast bereid om na te denken over de heropening van de openbare markten. De minister verklaarde op Bel-RTL dat hij voorstander was van het bieden van perspectief voor de openbare markten. Wel waarschuwde hij dat een eventuele opening niet voor 18 mei zal komen, een datum die premier Sophie Wilmès eerder naar voor had geschoven als streefdatum. Een beslissing hierover zal sowieso gebaseerd zijn op het advies van de experten. Het onderwerp zal op tafel komen op de Nationale Veiligheidsraad van nu woensdag en/of volgende week.

Ook minister van Middenstand Denis Ducarme toonde zich bij Bel-RTL voorstander van een heropening van de markten. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen dorpsmarkten van 25 kramen enerzijds en grote markten van 250 of 300 kramen in Brussel of Charleroi anderzijds.