Menu

Natuur populairder in coronatijden

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Veel mensen hebben nu meer tijd door de coronacrisis en trekken vaker de natuur in. Ze voelen zich daarna fitter, positiever, meer ontspannen, minder angstig en gelukkiger, aldus onderzoek aan Universiteit Antwerpen.

 

 

 

 

Tijdens de paasvakantie onderzocht de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving van de Universiteit Antwerpen in welke mate mensen de natuur (meer) opzoeken tijdens coronatijd en welk effect dat heeft op hun algemene gezondheid en welbevinden. In totaal vulden 11.352 respondenten de enquête in.

Bijna alle respondenten gaan tijdens de coronacrisis regelmatig de natuur in, ruim een derde zelfs meerdere keren per dag. Meer dan de helft doet dit vaker dan voor de coronacrisis. De hoofdreden daarvoor is simpel: men heeft meer tijd. De belangrijkste reden om nièt naar buiten te trekken, is dat het er te druk is.

Meer waardering voor groen

Meer dan de helft van de respondenten die de weg naar de natuur hebben gevonden, ervaart de natuur nog positiever dan voor de coronacrisis. De meeste zijn dankbaar voor het alternatief voor het binnen zitten.

De overgrote meerderheid vindt het voor de gezondheid belangrijk om de natuur in te gaan. Zeker tijdens de coronacrisis. Bijna 90% voelt zich nadat hij of zij in de natuur is geweest fitter, positiever, meer ontspannen, gelukkiger, minder angstig en minder kwetsbaar. De resultaten zijn voor de provincie een extra stimulans om in te zetten op voor iedereen beleefbare natuur. Gedetailleerde resultaten vind je hier