Menu

Terug naar Actualiteit >Nieuw mestactieplan is goedgekeurd

Alle regio's
Alle sectoren

De Europese Commissie heeft het nieuwe mestactieplan voor Vlaanderen goedgekeurd. Na 9 maanden onderhandelen tussen de Europese Commissie en de Vlaamse overheid heeft de Commissie gisteren het 5de mestactieplan goedgekeurd. Dat plan moet bekomen dat Vlaanderen de Europese doelstellingen haalt voor de hoeveelheid nitraten in onze beken en rivieren.

Via provinciale infoavonden brengen wij onze leden een stand van zaken . We grijpen meteen ook de kans om een antwoord te bieden op de vragen die bij onze leden leven. Toon De Keukelaere, adviseur van onze Studiedienst, zal op deze vergaderingen telkens een overzicht geven van de voornaamste wijzigingen in MAP 5 en ingaan op de vragen van de aanwezigen. Je bent nooit te vroeg goed geïnformeerd!

We nodigen alle leden uit op een van onderstaande infoavonden, aanvang telkens om 20.30 uur. Gelieve op voorhand in te schrijven via mail.